PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Skal du bygge, rive eller endre?
 4. Hva skal du bygge?
 5. Bod, uthus eller drivhus

Bod, uthus eller drivhus

Kort fortalt

 • Før du setter opp bod, uthus, drivhus, lekehytte, pergola og lignende, må du undersøke hvilke regler som gjelder for din tomt.
 • I mange tilfeller kan du bygge 50 kvadratmeter uten å søke kommunen først, men det forutsetter at disse kravene er oppfylt
 • Kontakt kommunen hvis du er i tvil om hva du har lov til å bygge.

Sjekk hvilke regler som gjelder for din eiendom

Planlegger du bod, uthus, drivhus eller lekehytte i hagen? Aller først anbefaler vi at du setter deg inn i hvilke regler som gjelder for din eiendom. 

På byggutenasoke.no kan du trykke deg gjennom en brukervennlig veileder og finne ut om du må sende byggesøknad til kommunen eller ikke. 

Du trenger ikke søke hvis...

 • hverken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 kvadratmeter
 • det er minst 1 meter til nabogrensen
 • bygningen er frittliggende og minst 1 meter fra andre bygninger på eiendommen
 • maks gesimshøyde er 3 meter og maks mønehøyde er 4 meter
 • bygningen er på én etasje og uten kjeller
 • bygningen ikke skal brukes til beboelse
 • bygningen er plassert på en eiendom som allerede er bebygd
 • bygningen ikke plasseres over rør og ledninger i grunnen

Alle punktene i listen ovenfor må være oppfylt for at bygningen ikke skal være søknadspliktig. I tillegg må bygningen være:

 • i tråd med reguleringsplanen og bestemmelser for området du bor i
 • oppført med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei
 • oppført mer enn 30 meter fra midtlinjen til nærmeste jernbane-, trikke- eller t-banespor

Du må søke kommunen hvis...

det du skal bygge er mellom 50 og 70 kvadratmeter eller ikke oppfyller punktene i lista overSlik søker du.

Dersom bygningen er over 70 kvadratmeter, eller noen skal sove eller bo der, må du få fagfolk til å søke for deg. 

Send melding når du er ferdig

Selv om du ikke må søke, må du sende melding til kommunen og opplyse om hva du har bygget, og hvor det er plassert på eiendommen. Dette er fordi kommunens digitale kart må oppdateres.

Når bygget er ferdig skal du sende e-post til postmottak.bos@​stavanger.kommune.no, brev eller levere dokumentene direkte i skranken til Innbyggerservice, og du må legge ved følgende dokumentasjon: