PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Skal du bygge, rive eller endre?
 4. Hva skal du bygge?
 5. Forstøtningsmur

Forstøtningsmur

Kort fortalt

 • Før du skal bygge en forstøtningsmur må du undersøke hvilke regler som gjelder for din tomt. 
 • Hvis muren skal være mer enn 1,5 meter høy, må den bygges av fagfolk.
 • Kontakt kommunen hvis du er i tvil om hva du har lov til å bygge.

En forstøtningsmur er en konstruksjon i forbindelse med sikring eller opparbeidelse av terreng. Den kan bygges i forskjellige typer materiale, som stein, metall eller tre.

Hvilke regler gjelder?

 • Du kan bygge mur som er lavere enn 0,5 meter uten å søke kommunen, men vi anbefaler at du avklarer plassering med nabo.
 • Murer og støttemurer opptil 1 meter høyde og minst 1 meter fra nabogrense kan oppføres uten søknad. Dette forutsetter at det ikke ligger begrensninger i reguleringsplanen for eiendommen din.
 • Murer og støttemurer opptil 1,5 meter høyde og minst 4 meter fra nabogrense kan også oppføres uten søknad. 
 • Hvis muren skal være høyere enn 1,5 meter, må du søke kommunen først. I tillegg må du få hjelp fra et ansvarlig firma med riktig kompetanse til å bygge muren. Slik søker du.

Før du bygger, må du sjekke plankart og bestemmelser for eiendommen. Det er gjerne strengere regler for en rekkehus-eiendom i tettbygd strøk, enn for en enebolig i spredtbygd strøk. Skriv inn adressen din på dette kartet for å få opp kartlag med hvilke regler som gjelder.

Hvis muren du har tenkt å bygge, strider med byggegrenser eller andre bestemmelser i reguleringsplanen for eiendommen din, må du søke om dispensasjon.

Du må også ta hensyn til følgende:

 • muren må bygges med tilstrekkelig avstand fra offentlig regulert vei. 
 • du må ivareta fri sikt mot avkjørsel til vei, gårdsplass og gang- og sykkelstier. 
 • muren må ikke være i konflikt med offentlige vann- og avløpsledninger.
 • murer som er høyere enn 0,5 meter må sikres med rekkverk eller gjerde for å unngå personskader.
 • muren må bygges i henhold til regulerte byggegrenser, vegloven, jernbaneloven og hundremetersbeltet langs sjø og vassdrag.

Blir terrenget endret?

Støttemurer kan medføre et behov for terrengendringer. I tettbygde strøk må det ikke være mer enn 1,5 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå. I spredtbygde strøk må det være maks 3 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå. På eiendom for rekkehus o.l. må avviket ikke være mer enn 0,5 m fra opprinnelig terrengnivå, ifølge SAK10 § 4-1 bokstav e punkt 7. Hvis terrengforskjellen blir større enn dette, må du søke kommunen først. 

Avstandskrav for søknadspliktige murer

Avstand til nabogrense skal normalt være minst 4 meter hvis ikke annet går fram av reguleringsplanen. Plan- og bygningsloven åpner for mindre avstand dersom:

 • forstøtningsmuren anses som et mindre, frittliggende, tiltak. Ta kontakt med saksbehandler i kommunen for avklaring.
 • naboen gir samtykke til plasseringen.

Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, må du søke om dispensasjon fra avstandskravet. Det er da viktig å vurdere hvilke ulemper støyskjermen kan få for naboeiendommen(e).