PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Skal du bygge, rive eller endre?
 4. Hva skal du bygge?
 5. Garasje

Garasje

Kort fortalt

 • Du kan bygge garasje uten å søke hvis alle kravene beskrevet under er oppfylt.
 • Du må søke hvis ett eller flere av kravene ikke er oppfylt.
 • Du kan ta kontakt med Innbyggerservice på telefon 51 50 70 90 hvis du trenger hjelp til å finne ut om du må søke eller ikke. 

Sjekk hvilke regler og planer som gjelder for eiendommen din

Sjekk først om det er egne regler for garasjer i reguleringsplanen for eiendommen din. Hvis reguleringsplanen har egne regler for garasjer, må du følge disse. 

Vi har en egen kart-tjenestene der du kan sjekke dette. Les bruksanvisningen og finn lenke på denne siden

Må jeg søke eller ikke?

I de fleste tilfeller må du søke om tillatelse for å bygge. Men for noen mindre byggearbeider kan du slippe søknad. 

byggutenasoke.no kan du finne ut hva du må søke om.

Søke om å bygge garasje

Hvis garasjen er søknadspliktig, må du søke kommunen før du bygger. Slik søker du om byggetillatelse

Rapportere bygging

Hvis du ikke trenger å søke må du likevel sende melding til kommunen om hva du har bygget, og hvor det er plassert på eiendommen. 

Du kan sende e-post, brev eller levere dokumentene direkte i resepsjonen hos Innbyggerservice i Olav Kyrres gate 23.
Vi trenger disse dokumentene for å oppdatere våre digitale kart:

 • Byggesaksblankett 5188
 • situasjonskart som viser plassering og størrelse
 • eventuelt plan-, snitt- og fasadetegninger

Du må søke hvis du skal bygge ny avkjørsel eller endre en eksisterende 

Hvordan avkjørsler plasseres, utformes og brukes, er av stor betydning for trafikkavviklingen og trafikksikkerheten.

Slik søker du om ny eller endret avkjørsel.