PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Bolig og bygg
 3. Skal du bygge, rive eller endre?
 4. Hva skal du bygge?
 5. Plassering av varmepumpe

Plassering av varmepumpe

Kort fortalt

 • En varmepumpe skal plasseres på et så lite synlig sted som mulig.
 • Det kan være lavt på fasaden, mot bakgården, i et smug eller lignende. 
 • Har du naboer tett på, bør du velge en støysvak varmepumpe. 

Må du søke først?

De aller fleste trenger ikke å søke. Unntakene er:

 • Dersom du har tenkt å plassere varmepumpe på gatesiden av huset når huset ligger helt ut til offentlig fortau eller gate.
 • Dersom du trenger hull i lyd- eller brannskiller for å etablere varmepumpa. Da må du dessuten få hjelp av fagfolk med søknaden.
 • Dersom huset ditt ligger i et område regulert til bevaring.

Hvis huset ditt er regulert til bevaring/vernet, må du kanskje søke om å montere varmepumpe. Om huset er vernet finner du ut ved å sjekke om huset har en diagonal eller vertikal skravur (svarte streker) i dette kartet, når kartlaget reguleringsplan på grunnen er aktivert. Er huset ditt vernet, må du sjekke reguleringsbestemmelsene for ditt område, og finne ut om varmepumper (eller tekniske installasjoner generelt) er nevnt, og i så fall følge bestemmelsene. Reguleringsbestemmelsene finner du ved å søke etter dem på nett, med plannr. og nøkkelord fra tittelen, f.eks. «reguleringsbestemmelser 1179 Hillevåg».

Dersom varmepumper eller tekniske installasjoner ikke er nevnt i bestemmelsene, kan du plassere varmepumpa på baksiden av huset og ikke synlig fra gata uten å søke. Du må søke dersom du ønsker å plassere varmepumpa slik at den er synlig fra offentlig gate. Dette gjelder også om varmepumpen plasseres i en kasse eller skjuler.

Tenk på at det skal bråke minst mulig

Støy fra varmepumper og ventilasjonsanlegg kan være en stor kilde til frustrasjon, forringet livskvalitet og konflikter med naboen.

Valg av varmepumpe, og plasseringen av den, har mye å si for støynivået. Noen typer varmepumper lager mer lyd enn andre. Jo mer tettbebygget nabolaget ditt er, desto viktigere blir det å velge en støysvak varmepumpe.

Støynivået vil antakelig bli høyere dersom den utvendige viften peker rett på naboens hus. Hvor naboen har oppholdsrom, kan også være av betydning.

Støynivå fra tekniske installasjoner reguleres i NS8175. I tillegg trer naboloven inn. Det er alltid huseier som er ansvarlig for at grenseverdiene overholdes. Det kan imidlertid være kostbart og vanskelig både å måle og dokumentere støynivå og støykilder. Den beste måten å unngå støy, frustrasjon og konflikter på, er å ta høyde for dette allerede ved innkjøp og valg av plassering. Oppfordringen er derfor klar: kjøp en støysvak varmepumpe, og ta hensyn til naboen når varmepumpen monteres!

Tenk på at det skal bli fint!

Selv om du er blant dem som ikke trenger å søke, bør du likevel tenke gjennom hvordan du plasserer varmepumpa. Tekniske installasjoner som varmepumper og lignende oppleves nemlig dessverre sjelden som forskjønnende elementer. Prøv derfor å plassere varmepumpa (og føringer) så lite synlig som du kan. Vi oppfordrer særlig huseiere i trehusbyen til å prioritere plasseringer som ikke er synlige fra offentlige gater og plasser. Finn ut om huset ditt er i trehusbyen i dette kartet, ved å se etter diagonal skravur når kartlaget Trehusbyen under Kommunedelplan for kulturminne er aktivert.

Slik finner du ut om huset ditt ligger i trehusbyen: Inne på kommunekartet velger du "Kartlag" øverst til venstre i skjermbildet, deretter krysser du av for trehusbyen under "Kommunedelplan kulturminne" i fanen som dukker opp til høyre i skjermbildet. Slik ser skravuren (skråstrekene) over trehusbyen ut.
Slik finner du ut om huset ditt ligger i trehusbyen: Inne på kommunekartet velger du "Kartlag" øverst til venstre i skjermbildet, deretter krysser du av for trehusbyen under "Kommunedelplan kulturminne" i fanen som dukker opp til høyre i skjermbildet. Slik ser skravuren (skråstrekene) over trehusbyen ut.

Kart utsnitt over trehusbyen i Stavanger
Trehusbyen er merket med oransje farge.
Stavanger kommune

Du kan søke selv dersom

 • du ønsker å plassere viften på et sted som er synlig fra offentlig gate eller plass.

Slik søker du selv.

Du må søke med hjelp fra fagfolk dersom

 • varmepumpen går gjennom lyd- og brannskiller.