PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Skal du bygge, rive eller endre?
  4. Veiledning eller forhåndskonferanse

Veiledning eller forhåndskonferanse

Kort fortalt

Før du går i gang med et byggeprosjekt, kan det være nyttig å ta kontakt med kommunen for å få veiledning.

Før du tar kontakt med kommunen, bør du ha klar informasjon om byggetiltaket. Det kan være kart, tegninger, skisser eller en klar beskrivelse av spørsmålene du ønsker svar på. Husk at jo bedre informasjon vi får, desto bedre veiledning kan vi gi. 

Noen ganger kan vi svare via telefon eller e-post. Andre ganger er det best å møtes over bordet, enten for veiledning eller til en formell forhåndskonferanse. 

Hvis du ønsker forhåndskonferanse, må du på forhånd sende opplysningene til postmottak.bos@stavanger.kommune.no (Merkes med «dokumenter til forhåndskonferanse» i emnefeltet.)

Vi på byggesak bidrar gjerne med avklarende informasjon i forbindelse med tiltaket ditt. For at du skal komme raskest mulig i mål trenger vi en del informasjon om hva dere planlegger å bygge før møtet. Opplysninger om type tiltak, omfang, plassering og tenkt bruk skal derfor være på plass før møtetidspunkt med oss kan avtales. Er det andre ting du vil diskutere med oss i møtet ber vi deg om en kort forklaring på det og.

Dersom du har engasjert et foretak som skal hjelpe deg med å søke om byggetillatelse bør de være med på møtet.

Hvis du ønsker å komme i kontakt med saksbehandler, henvend deg til Innbyggerservice