Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Årsplan vann, avløp og renovasjon 2023

1.Innledning

Oppdatert: 06.10.2022 13:27:33
Vann og avløp i Stavanger

Denne planen er under arbeid. Du kan laste ned årsplanen for 2022 her

1. Innledning

1.1. Her er et underkapittel

Her kommer vanlig tekst. 

Kanskje bare bolde

2. Målstyring

3. Investeringer

3.1 Budsjett

3.2 Bestilling til utbygging

4. Drift og vedlikehold

4.1 Økonomi

4.2 Drift vann

4.3 Drift avløp

4.4 Drift renovasjon

5. Prosjekter og utredninger

5.1 Overordnet og strategisk planlegging

5.2 Fornyelsesplanlegging

5.3 Overvann og klimatilpasning

5.4 Lekkasjereduksjon

5.5 Fremmedvannsreduksjon

5.6 Vannmiljø

5.7 Avløp i spredt bebyggelse

5.8 Renovasjonsordninger

5.9 Avfallsreduksjon og ombruk

5.10 Trafikksikkerhetstiltak

6. Administrative oppgaver

6.1 Kvalitetssystemer og HMS

6.2 Kommunikasjon

6.3 Teknologiutvikling og digitalisering(implementering)

6.4 Oppfølging av reguleringsprosesser og utbygging

6.5 Faglige nettverk

6.6 Avfallsstatisikk

6.7 Forsøpling og overvåking

7. Vedlegg

Innhald Lukk