PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Bolig og bygg
  3. Vann og avløp
  4. Vann i Stavanger 2024-2035

Ny strategiplan Vann i Stavanger 2024-2035 og Temaplan vann og avløp 2024-2035 er under utarbeidelse. Strategiplanen er tverrsektoriell og omhandler kommunens overordnede strategi for vannhåndtering. Temaplan Vann og avløp er VARs oppfølging av strategiplanen, og strategiene som angår sektoren.   

Planen ble lagt frem for 1. gangs behandling i Utvalg for klima og natur 19.12.23, og vedtatt lagt ut til offentlig høring. Dersom du har merknader til planen kan dette sendes til post.vaforvaltning@stavanger.kommune.no og merkes "Vann i Stavanger".