Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Etablering av Dalaneveien miljøgate

Etablering av Dalaneveien miljøgate

Stavanger kommune ønsker og bygget ny miljøgate i deler av Dalaneveien etter reguleringsplan 2667 Varden som ble vedtatt 3.09.20 i Utvalg for by- og samfunnsutvikling.

Fly Foto over området

Stavanger kommune ønsker og bygget ny miljøgate i deler av Dalaneveien etter reguleringsplan 2667 Varden som ble vedtatt 3.09.20 i Utvalg for by- og samfunnsutvikling.

Dette infoskriv er til berørte beboere for å komme med innspill til vedlagt kart skisse i Dalaneveien.

Det har tidligere blitt sendt ut info om ønske for å etablere Miljøgate høsten 2020.

Med bakgrunn i tidligere tilbakemelding og ønsker om mer p-plasser er nytt skisse forslag å øke antall p-plasser fra tidligere 8 stk. til nytt forslag med 16 stk p-plasser totalt i gata.

Dette gjøres ved å fravike krav til antall p-plasser fastsatt i Kommuneplanen for Stavanger 2019-2034.

Nytt forslag gjøres ved å fjerne mer av tidligere forslag med grønt/trær i gata.

Ny skisse med opparbeidelse av vei, fortau, beplanting og parkering er vist i kart skisse og vi ønsker tilbakemelding på foreslått løsning.

Opparbeidelse av gata vil skje i samhandling med opparbeidelse og utskifting av Va- ledninger. Oppstart anlegg er antatt våren/sommeren 2022.

På grunn av korona viruset vil vi ikke kunne ha infomøte, men vi ønsker å ha en felles befaring med beboere som kan være representanter for gata.

Ønsker tilbakemelding innen fredag, 08.10.2021

 

Kontaktinformasjon