PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Folkehelse
  4. Folkehelsestrategi 2023-2030

Folkehelsestrategi 2023-2030

Kommuneplanens samfunnsdel er Stavanger kommune sin folkehelseplan. I tillegg ble en ny folkehelsestrategi for Stavanger kommune vedtatt i 2023.

Forsiden av folkehelsestrategien, tre barm på et teppe på en mark en fin sommerdag.

Folkehelseplanen

Trekløveret viser de overordna målet for samfunnsutviklingen i Stavanger, som er forankra i FNs bærekraftsmål: Gode hverdagsliv (sosial bærekraft), grønn spydspiss (miljømessig bærekraft) og regionmotoren (økonomisk bærekraft). VIsjonen «Vi bygger fellesskap» skal motivere oss til å nå målene. Kommunen, innbyggerne og næringslivet må spille på lag hvis vi skal redusere klimautslippene.
Trekløveret viser de overordna målet for samfunnsutviklingen i Stavanger, som er forankra i FNs bærekraftsmål: Gode hverdagsliv (sosial bærekraft), grønn spydspiss (miljømessig bærekraft) og regionmotoren (økonomisk bærekraft). VIsjonen «Vi bygger fellesskap» skal motivere oss til å nå målene. Kommunen, innbyggerne og næringslivet må spille på lag hvis vi skal redusere klimautslippene.

Stavanger kommunestyre har vedtatt at Stavanger sin folkehelseplan er kommuneplanens samfunnsdel. Dette er et viktig signal på at folkehelse er noe vi alle har et ansvar for og som skal inngå som en del av alt vi gjør.

Folkehelsestrategi 2023–2030

Stavanger kommunestyre og formannskap vedtok i 2023 den nye folkehelsestrategien. 

Strategien har to innsatsområder:

  • et tydeligere oversiktsbilde over helsetilstanden i Stavanger og
  • helsekonsekvensutredninger i alle aktuelle saker.

Les den politiske saken her og selve folkehelsestrategien her.

Handlingsplanen

For å følge opp folkehelsestrategien ble det utarbeidet en handlingsplan for 2023 og 2024.

I tillegg har Stavanger formannskap vedtatt at det "lages en levekårsundersøkelse, som presenteres hvert andre år. Kommunedirektøren bes sikre at denne undersøkelsen presenteres på tilsvarende måte som den er laget tidligere.»

Slik jobber vi med helsekonsekvenser

For å lette arbeidet med helsekonksevensutredninger er det laget en veileder for saksbehandlere. Kommunen holder også skreddersydde kurs for avdelinger og arbeidsgrupper, ta kontakt med Linda Hagen.

 

Kontaktinformasjon

Linda med blondt hår

Linda Hagen

Folkehelserådgiver 
Folkehelsestrategi, konferanse og helsekonsekvensutredninger

Mobil:
402 17 702
Telefon:
51 91 20 87
E-post:
linda.hagen@stavanger.kommune.no