PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Folkehelse
 4. Søk om økonomisk støtte

Søk om økonomisk støtte

Stavanger kommune har som visjon å bygge fellesskap, gjennom blant annet å fremme gode hverdagsliv. Målet er å redusere ulikhet i helse. Med tilskuddsordningen for folkehelsetiltak, inviterer vi frivillige lag, organisasjoner, og sosiale entreprenører til å bidra med å nå dette målet.

Mål og kriterier for folkehelsemidlene

Folkehelsemidlene skal:

 1. Bidra til tiltak som kan fremme folks psykiske og fysiske helse, øke trivselen og utjevne sosiale helseforskjeller.
 2. Prioritere tiltak som tar utgangspunkt i Stavanger sine folkehelseutfordringer eller som er universelt helsefremmende.

Det legges særlig vekt på fellesskapsbyggende tiltak som:

 • når bredden av befolkningen
 • er organisert i et tiltak der flere organisasjoner samarbeider
 • gir en bedre integrering
 • bidrar til fysisk aktivitet for grupper som tradisjonelt får for lite mosjon
 • har lav terskel og lave kostnader for brukere
 • bidrar til frivillighet og økt deltakelse.

3.   Målgruppen for denne tilskuddsordningen er frivillige organisasjoner, sosiale entreprenører og avdelinger/ fagstaber i kommunen som vil utvikle og/eller prøve ut nye folkehelsetiltak.

4.   Det gis støtte til tiltak i inntil tre år. Totalrammen for prosjektstøtten (1.-3.år) fastsettes første år søknaden behandles. Støtten gis under forutsetning av at formannskapet bevilger en tilstrekkelig og tilsvarende økonomiske ramme til helsefremmende og forebyggende arbeid de påfølgende år, og at prosjektet gjennomføres i henhold til plan og de rammer som er gitt i tildelingen.

Alle søknader for 2024 er nå under behandling. Neste gang vi behandler søknader blir i desember 2024, og vil da gjelde for prosjekter som skal iverksettes i 2025.
Søknadsfristen er 15.11.2024

Søknadsskjema finner du her 

Tilskuddsordningen har krav om årlig rapportering av fremdriften og evalueringen av tiltaket. For tilskudd opp til 100 000 kroner skal prosjektregnskap sendes sammen med rapporten. For tilskudd over 100 000 kroner kreves regnskap som er bekreftet av uavhengig registrert statsautorisert revisor. Rapporteringsfristen for tiltak som fikk støtte i 2024, er 13. desember 2024. Dersom det er ubrukte midler, må dette opplyses om i rapporteringen.

Rapporteringsskjema finner du her

Prosjekter som får innvilget tilskuddsmidler, er ofte rettet mot sårbare grupper. Vi ber instendig om at det vises særlig et bevisst hensyn til hvordan prosjektene og tilbudene vi gir støtte til blir omtalt og reklamert for i det offentlige rom. Flere organisasjoner liker også å ta bilder fra arrangmentene sine og dele på sosiale medier. På et generelt grunnlag ber vi at organisasjonene er veldig forsiktig med å legge ut bilder som viser ansikt på barn osv. På tross av at foreldrene samtykker. 

Bilder av barn | Datatilsynet

Kontaktinformasjon

Christel Dahl

Christel Dahl

Folkehelserådgiver
Folkehelsemidler

Mobil:
457 25 671
E-post:
christel.dahl@​stavanger.kommune.no