PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Barnevern
 4. Tilsyn med barn i fosterhjem

Tilsyn med barn i fosterhjem

Alle barn bosatt i fosterhjem skal med jevne mellomrom få besøk av en person som har tilsyn og kontrollerer at barnet har det bra.

Hva ligger i tilsyn i fosterhjem?

Et barn som bor i fosterhjem har flyttet fra foreldrene sine og inn i et privat hjem. I et privat hjem er mulighetene for åpenhet og innsyn begrenset. Noen barn kan synes det som vanskelig å snakke med fosterforeldrene om hvordan de har det. Alle barn som bor i fosterhjem skal så ofte som nødvendig, og minimum fire ganger i året, få besøk av en person som kommunen har engasjert for å kontrollere at barnet har det bra. Denne personen skal ikke være ansatt som kontaktperson i barnevernet, og skal heller ikke ha nær relasjon til fosterhjemmet.Tilsynspersoner skal alltid ta sikte på å få til et godt samarbeid med barneverntjenesten og fosterhjemmet om informasjon, faglighet og tilgjengelighet.

Barnets beste skal ligge til grunn

Barnets beste skal alltid ligge til grunn. Barnet har rett til å medvirke i form av samtale med tilsynspersonen sin. Fosterhjemmet har på sin side plikt til å åpne hjemmet for besøk av tilsynspersonen. Fosterhjemmet skal også støtte barnet ved å ha gode rammer for tilsynet, for eksempel ved å motivere barnet til å snakke med tilsynspersonen alene i eller utenfor fosterhjemmet. Kommunen som barnet bor i er oppdragsgiver og ansvarlig for opplæring og oppfølging av tilsynspersonen. Å være tilsynsperson er basert på oppdrag og lønnes per time.

Hva kreves for å bli tilsynsperson?

Det er ikke spesielle krav til utdanning eller erfaring. Tilsynspersonen skal gjøre seg opp en mening om barnet får forsvarlig omsorg i fosterhjemmet eller ikke, og om barnevernets forutsetninger for å plassere barnet i fosterhjemmet blir oppnådd. Tilsynspersonen må etablere et tillitsforhold til barnet for å kunne utføre oppgaven, og ha følgende personlige egenskaper:

 • evne til å snakke med voksne og barn på ulike alderstrinn
 • være sensitiv, oppmerksom og ta barnet på alvor
 • må kunne formidle skriftlig minst fire ganger i året til barneverntjenesten om barnet blir ivaretatt på en god måte eller ikke
 • må ha struktur, kunne overholde tidsfrister og ha evne til å ta imot og søke veiledning
 • må ha god vandel, politiattest må legges fram.

Barneverntjenesten tilbyr

 • opplæring
 • gruppesamlinger for tilsynspersoner
 • mulighet for individuell veiledning
 • økonomisk godtgjøring etter de satsene som gjelder for Stavanger kommune

Kontaktinformasjon

Du kan melde fra til barneverntjenesten skriftlig eller muntlig, over telefon eller ved personlig oppmøte.

Barn og unge som er redd eller bekymret hjemme kan ringe alarmtelefonen for barn og unge: 

 • Telefon 116 111

Det samme kan voksne som er bekymret for barn og unge gjøre. For å drøfte bekymringer, melde bekymringer eller ved akutte hendelser:

 • Mottak/barnevernvakt 911 73 313

For andre henvendelser, ring sentralbordet:

 • Telefon 51 91 26 00
 • Åpningstid mellom 08.00 til 15.00

Her kan du sende inn en bekymringsmelding til barnevernet

Besøksadresse:
Hermetikkgata 5
Åpent hverdager kl 08.00 – 15.00

Postadresse:
Stavanger kommune
Barneverntjenesten
Pb 8001, 4068 Stavanger

Telefon:
51 91 26 00
E-post:
barnevern@stavanger.kommune.no