PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Helsefremmende aktiviteter
 4. Velferdsteknologi

Velferdsteknologi

Kort fortalt

 • Bruk av velferdsteknologi skal gi bedre tjenester til innbyggerne, som bidrar til trygghet, aktivitet og selvstendighet.
 • Teknologisk assistanse styrker den enkelte til å klare seg selv tross sykdom eller nedsatt funksjonsevne.
 • Medisindispenser, trygghetsalarm, mobil trygghetsalarm, dørsensor, fallalarm, video-oppfølging.
 • Du kan få tilgang til velferdsteknologiske hjelpemidler fra kommunen eller NAV Hjelpemiddelsentral.
 • Ta kontakt med oss, så finner vi ut om din hverdag kan bli bedre ved hjelp av teknologisk assistanse. 

Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse og aktivitet, og styrker den enkelte til å klare seg selv tross sykdom eller nedsatt funksjonsevne.

Hva er Stavanger kommunes mål for bruk av velferdsteknologi?

Hovedmålet er at velferdsteknologi skal bli en del av kommunens tjenestetilbud. Det skal  bidra til trygghet og mestring for brukere, bedre kvalitet på tjenestene, bedre arbeidsforhold- og miljø, samt utnytte ressursene bedre.

Det er utarbeidet en Handlingsplan for velferdsteknologi for perioden 2023-2026. Denne gir føringer for Stavanger kommunes satsing innen velferdsteknologi. Visjonen er Selvstendig, trygg og aktiv. 

Hva slags velferdsteknologi brukes i Stavanger nå?

 • Trygghetsalarm
  Er en alarm for å tilkalle hjelp i akutte situasjoner når som helst på døgnet i eget hjem. Hvis du utløser en trygghetsalarm, vil alarmsentralen/hjemmesykepleien umiddelbart ta kontakt med deg, vurdere nødvendig oppfølgning og ved behov rykke ut.
 • Brannvarsler
  Alle med trygghetsalarm får tilbud om brannvarsler med varsling via responssenteret til brannvesenet.
 • Mobil trygghetsalarm 

  En trygghetsalarm du kan ha med deg når du går ut. Hvis du trenger hjelp eller er utrygg, kan du trykke på alarmen og få hjelp. Alarmen har innebygd GPS. Dette gjør det mulig å finne ut hvor du er hvis det er behov for det. Det er fortrinnsvis dine pårørende som følger opp alarmene fra deg. De får tilgang til en app på sin telefon slik at de kan se hvor den mobile trygghetsalarmen er.

 • Medisindispenser
  Hvis du har multidose kan det være aktuelt med en automatisk multidosedispenser. Denne fører til sikker og trygg medisinering. Du får rett medisin til rett tid, og slipper å vente på hjemmesykepleien.
 • Fallalarm
  En fallalarm er en liten enhet du kan ha på armen. Den registrer fall og sender et varsel til hjemmesykepleien som umiddelbart tar kontakt med deg og hjelper deg ved behov.
 • Dørsensor
  En dørsensor kan monteres på døren din og varsle dine pårørende eller hjemmesykepleien for å unngå at du går ut og ikke finner veien hjem eller går ut på uheldige tidspunkt.
 • Video-oppfølging
  Oppfølging via video er en mulighet til deg som har hjemmesykepleie eller miljøtjeneste. Du får da låne et nettbrett som hjemmesykepleien eller miljøtjenesten kan kontakte deg på.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilbudene, kan du kontakte helse- og velferdskontoret ditt

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:

Arne Rettedals gate 12 4005 Stavanger

Postadresse:

Stavanger kommune Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
innbyggerservice@​stavanger.kommune.no