PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Hjemmetjenester
 4. Brukerstyrt personlig assistent

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Kort fortalt

Brukerstyrt personlig assistanse

 • er for deg med nedsatt funksjonsevne og stort behov for hjelp
 • blir utført av en eller flere assistenter
 • er en tjeneste der du selv eller en person som står deg nær er arbeidsleder for assistentene.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

En alternativ måte å organisere disse tjenestene på:

 • praktisk og personlig hjelp i dagliglivet
 • støttekontakt
 • avlastning for barn under 18 år.

Tjenestene utføres av en eller flere assistenter. Du selv, eller en person som står deg nær, må være arbeidsleder og styre tjenesten. Som arbeidsleder har du det daglige lederansvaret, og må følge lov- og avtaleverk for assistentene på samme måte som andre personalledere.

Hvem kan søke om brukerstyrt personlig assistanse?

Du som har et langvarig og stort behov for hjelp i hverdagen

Valg av leverandør

Du kan selv velge leverandør av brukerstyrt personlig assistanse. Du kan velge kommunen som arbeidsgiver for assistentene, eller en av de private leverandørene som kommunen har avtale med. Uansett hvem du velger, vil kommunen følge opp kvaliteten på tjenesten.

Hvilke leverandører har Stavanger kommune avtale med?

 • Abri Dialogue AS
 • AssisterMeg AS
 • Humana omsorg og assistanse (human Care)
 • Prima Assistanse
 • Stavanger kommune

Hva må jeg betale?

Du betaler kun for timer knyttet til praktisk bistand. Din husholdnings samlede inntekt avgjør hvor mye du skal betale. Du betaler det samme om du velger privat eller kommunal leverandør. Du betaler per time, men aldri mer enn maksbeløpet for din inntekt.

Se oversikt over egenbetaling

Hvordan søker jeg om brukerstyrt personlig assistent?

Søknadene blir behandlet fortløpende.