PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Hjemmetjenester
  4. Miljøtjeneste

Miljøtjeneste

Kort fortalt

  • Miljøtjeneste er praktisk bistand, råd og veiledning til personer med funksjonsnedsettelse.
  • Miljøtjeneste er hjelp til selvhjelp slik at du skal klare å bo i eget hjem. Tjenesten gis når du selv er til stede, og det forventes at du deltar sammen med den ansatte.
  • Tjenesten er gratis og kan omfatte hjelp, veiledning og støtte til dagliglivets gjøremål.

Hva er miljøtjeneste?

Miljøtjeneste er praktisk bistand, råd og veiledning til personer med funksjonsnedsettelse.

Funksjonsnedsettelse kan skyldes psykisk lidelse, ruslidelse, reduserte kognitive funksjoner eller fysisk funksjonshemming.
Tjenesten skal bidra til at du kan leve og bo selvstendig og ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre.
Miljøtjeneste gis i private hjem eller i bofelleskap.

Hva koster miljøtjeneste?

Tjenesten er gratis og kan omfatte hjelp, veiledning og støtte til dagliglivets gjøremål. Tjenesten kan omfatte støtte til å gjennomføre aktiviteter som du opplever som en utfordring.

Miljøtjeneste gis med utgangspunkt i prinsippet om hjelp til selvhjelp, og målet er at alle skal bo i eget hjem så lenge som mulig. Tjenesten blir bare gitt når du selv er til stede. Vi forventer at du deltar aktivt.

Slik søker du om miljøtjeneste

For å få miljøtjeneste må du søke om helse- og omsorgstjenester. Søknaden sender du til ditt lokale helse- og velferdskontor. Last ned søknad om helse- og omsorgstjenester.

Helse- og velferdskontoret vurderer, i samarbeid med deg, hvilken tjeneste du har behov for og i hvor stort omfang tjenesten skal gis.
Hvis du trenger hjelp til å søke, kan du ta kontakt med ditt lokale helse- og velferdskontor.

Trenger du kontakt med miljøtjenesten?

Madla og Tjensvoll miljøtjeneste 99 54 33 49
Hillevåg og Hinna miljøtjeneste 51 50 80 13
Eiganes og Tasta miljøtjeneste 51 50 82 88 (sentralbord)
Hundvåg og Storhaug miljøtjeneste 51 50 81 38 (sentralbord)
Rennesøy og Finnøy miljøtjeneste
(fra 01.01.2020)
51 50 82 88 (sentralbord)