PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Hjemmebaserte tjenester
 4. Omsorgslønn

Omsorgsstønad

Kort fortalt

 • Omsorgsstønad (tidligere omsorgslønn) er lønn til privatpersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.
 • Omsorgsstønad blir gitt til den som har omsorgsarbeidet, ikke til den som trenger omsorg.

Hva er omsorgsstønad ?

Omsorgsstønad er lønn til privatpersoner, for eksempel ektefelle, foreldre eller andre pårørende, som tar seg av særlig tyngende omsorgsarbeid på privat basis.

Du kan få omsorgsstønad for å utføre omsorgsarbeid som kommunen ellers hadde tatt seg av. 

Arbeidet som lønnes må kunne karakteriseres som særlig tyngende. Det betyr at arbeidet må være av relativt varig art og ha et visst omfang.

Hva kan du få?

 • Et fast beløp hver måned som en godtgjørelse for noen av timene du bruker på pleie- og omsorgsarbeid i hjemmet.
 • Kontrakt med opplysninger om antall timer, timelønn og andre vilkår.

Hvem kan søke omsorgsstønad ?

 • Du som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet.
 • Den som har et hjelpebehov må ønske at du skal stå for hjelpen.
 • Kommunen må også vurdere at hjelp fra deg er det beste alternativet. 

Slik søker du om omsorgsstønad 

Søknader behandles fortløpende.

Etter at du har søkt besøker vi deg for å vurdere situasjonen og avklare hvilke oppgaver du utfører. Deretter gjør vi en vurdering av hvor mange arbeidstimer i uken du eventuelt kan få godtgjørelse for.