PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Helse og omsorg
 3. Stavanger legevakt
 4. Kurs ved Stavanger legevakt
 5. Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

Kurs i akuttmedisin for legevaktpersonell

Kort fortalt

 • Helsepersonell på legevakt møter en rekke ulike akuttmedisinske situasjoner. På dette kurset får helsepersonell trent på sentrale akuttmedisinske ferdigheter som settes sammen i scenariotrening.
 • Kurset har en tydelig forankring i primærhelsetjenesten. Kursdeltagerne blir undervist og veiledet av erfarne leger og sykepleiere med sitt daglige virke i legevakt.
 • Kurset for høsten 2024 finner sted 15. og 16. oktober. 

Informasjon om kurset

Stavanger legevakt er en av de største legevaktene i Norge. Som kursarrangør brukes ansatte leger og sykepleiere i klinisk legevaktarbeid som grunnstamme. Disse er sertifiserte HLR-instruktører- og fasilitatorer, og vil bruke sin kliniske legevaktkompetanse til å gi best mulig faglig utbytte til deltagerne. 

Tidspunktet for høstens kurs er satt til 15. og 16. oktober 2024. Påmelding og mer informasjon finner du lenger nedover på denne siden. 

Generell informasjon om kurs i akuttmedisin for legevaktspersonell kan du finne på helsedirektoratets sider.

E-læringsdel som gjennomføres i forkant av oppmøtedel finner du på Oppvakt. Kursdeltagerne må ta utskrift av nettkurset og ta det med på oppmøtedelen. Oppmøtebasert kurs gjennomføres over to påfølgende dager.

Her finner du vårt program for kursdagene.

Pris: 5000 kroner per deltaker.

E læringsdel har følgende godkjenninger:

Lege: Godkjent av Legeforeningen. 15 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i akuttmedisin til videre- og etterutdanningen (forlengelse av retten til tilleggstakst).

Kurset bidrar til å dekke følgende læringsmål i ny spesialistordning: ALM-065, 066, 057, 068, 069, 070 (akuttmedisin kurs legevakt), 019, 029, 034, 056, 057, 060, 061, 062, 063, 064, 071, 072, 073, 074, 076, 077, 078, 079 og 080 (emnekurs/klinisk emnekurs).

Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 7 timer.
Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 7 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

To dagers oppmøtedel med vekt på ferdighetstrening og kasuistikker har følgende godkjenninger:

Lege: Godkjent av Legeforeningen som 15 timers tellende emnekurs til spesialitet i allmennmedisin (videre- og etterutdanning).
Sykepleier: Godkjent av Norsk sykepleierforbund som meriterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.
Helsesekretær: Godkjent av Helsesekretærforbundet som 15 timers tellende kurs til klinisk fagstige for autoriserte helsesekretærer.

Deltager mottar kursbevis ved avslutning.

Læringsmål

 • Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen. 
 • Kursdeltakerne skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer og kjenne til når disse skal brukes.
 • Kursdeltakerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter. 
 • Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samarbeid med øvrige ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater.
 • Kurset skal gi kjennskap til lokale forhold og rutiner i akuttmedisinske situasjoner. 
 • Det skal være tid og rom for refleksjon omkring egen rolle i det akuttmedisinsketeamet og i den akuttmedisinske kjeden.

Kontaktinformasjon

E-post:
Kurslegevakt@stavanger.kommune.no
Besøksadresse:

Stavanger legevakt Armauer Hansens vei 30 4011 Stavanger

Postadresse:

Stavanger legevakt, kursavdelingen Postboks 8001 4068 Stavanger

Stavanger legevakt

Besøksadresse:

Armauer Hansens vei 30 4011 Stavanger

Telefon:
116117
E-post:
slv@​stavanger.kommune.no


Organisasjonsnummer: 874 611 972