Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Psykiske helsetjenester
  4. Forebygging av selvmord

Forebygging av selvmord

Kort fortalt

  • Trenger du eller noen du kjenner psykisk helsehjelp raskt? Er det akutt fare for selvmord?
  • Lokalt og nasjonalt finnes en rekke tilbud. Ikke nøl med å ta kontakt.
  • Ved akutt fare for liv og helse, ring 113 eller legevakten 116117.

Fastlegen

Kan du snakke med fastlegen din om det som er vanskelig? Fastlegen er den som kjenner deg best. Fastlegen har også alltid avsatt tid til akutt-timer. Ring Fastlegetelefonen på 810 59 500 (man-fred 08.00-15.00) hvis du ikke vet hvem som er fastlegen din.

Psykiatrisk sykepleier

Stavanger legevakt har tilbud om samtale med psykiatrisk sykepleier for deg som er i akutt livskrise. Ring 116117 så formidler legevakten kontakt. Det gis inntil tre samtaler. I helger og på kveldstid når psykiatrisk sykepleier ikke er tilgjengelig får du snakke med en lege på legevakten.

Øyeblikkelig hjelp (ØH)

Stavanger kommune har ni ØH-senger som også kan brukes til pasienter med akutte psykiske helseplager og/eller rusmiddelproblemer. Tilbudet er for pasienter med avklart tilstand/diagnose som har behov for en kortvarig innleggelse i et trygt miljø der man legger vekt på motiverende tiltak/samtaler.

Helsesykepleier

Alle ungdomsskoler har helsesykepleiere (tidligere kalt helsesøstre) som elevene kan snakke med om hvordan de har det. Helsesykepleierne har også fast trefftid på de fleste videregående skolene. Sjekk skolens nettside for mer informasjon.

Helsestasjon for ungdom

Tilbud i Nygata 1 til unge i alderen 16-19. Her er helsesykepleier, lege og psykolog ansatt. Helsestasjonen har drop-in tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13.00-17.00 i skoleåret. Hvis du vil bestille time, ring 900 93 544 mandag, tirsdag, onsdag og torsdag kl.10.00-15.00

Psykologtjenesten på helsehuset

Helsehuset Stavanger har gruppetilbud for innbyggere mellom 20 og 65 år. Psykologene holder kurs i mestring av angst, stress, depresjon og livsmestring. Henvisning fra fastlege er ikke nødvendig, men samarbeid med fastlegen anbefales.

Samtaler med psykisk helsearbeider

Hvis du har psykiske helseutfordringer kan du få hjelp av psykisk helsearbeider. Helsearbeideren kan tilby jevnlige samtaler, enten hjemme hos deg eller på kontoret. Kontakt ditt helse- og velferdskontor for informasjon og hjelp.

Andre hjelpetilbud

For hele oversikten, se Helsenorge.no