PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Helse og omsorg
  3. Rus og avhengighet
  4. Mottak- og oppfølgingssenter for unge - MO-Ung

Kontaktinformasjon

Bilde av Lisbeth

Lisbeth Skibenes

Mottak og-oppfølgingssenter for unge
Avdelingsleder

Mobil:
948 64 551
Telefon:
51 91 38 97
E-post:
lskibene@stavanger.kommune.no
Sofie Njaerheim Thorsvik ansatt ved MO-Ung

Sofie Njærheim Thorsvik

Mottak- og oppfølgingssenter for unge
Spesialvernepleier

Mobil:
477 82 074
Telefon:
51 50 88 94
E-post:
sofie.njaerheim.thorsvik@stavanger.kommune.no
Bilde av Weronicha

Weronicha Sikveland Haugsnes

Mottak- og oppfølgingssenter for unge
Barnevernspedagog

Mobil:
476 97 417
Telefon:
51 91 25 42
E-post:
weronicha.sikveland.haugsnes@stavanger.kommune.no
Bilde av Anne Lesto

Anne Merete Lesto

Mottak og- oppfølgingssenter for unge
Ungdomskoordinator
(Rådgivende enhet for russaker)

Mobil:
906 67 269
Telefon:
51 50 81 89
E-post:
anne.merete.lesto@stavanger.kommune.no
Bilde av Berit

Berit Flemsæter

Mottak og- oppfølgingssenter for unge
Veileder/jurist

Mobil:
948 65 958
Telefon:
51 50 86 93
E-post:
berit.flemseter@stavanger.kommune.no
Bilde av Camilla

Camilla Hove-Korsmo

Mottak og- oppfølgingssenter for unge
Sykepleier

Mobil:
476 99 019
Telefon:
51 50 76 19
E-post:
camilla.hove-korsmo@stavanger.kommune.no
Bilde av Frode

Frode Østberg

 Mottak og- oppfølgingssenter for unge
Barnevernspedagog

Mobil:
482 99 419
Telefon:
51 50 86 13
E-post:
frode.ostberg@stavanger.kommune.no
Bilde av Gudrun

Gudrun Espevold

Mottak og- oppfølgingssenter for unge
Sykepleier

Mobil:
468 98 328
Telefon:
51 91 38 92
E-post:
gudrun.espevold@stavanger.kommune,.no
Nina Gundersen er sykepleier

Nina Gundersen

Mottak- og oppfølgingssenter for unge
Sykepleier

 

Mobil:
488 68 220
Telefon:
51 50 70 50
E-post:
nina.gundersen@stavanger.kommune.no
Silje Roska

Silje Roska

Mottak- og oppfølgingssenter for unge
Vernepleier

E-post:
silje.roska@stavanger.kommune.no
Kristin Sørstrand Æsøy er psykomotorisk fysioterapeut ved Mo-Ung.

Kristin Sørstrand Æsøy

Mottak- og oppfølgingssenter for unge
Psykomotorisk fysioterapeut

Mobil:
940 07 287
E-post:
kristin.sorstrand.aesoy@stavanger.kommune.no