PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Frivillighet
  4. Årets frivillig

Årets frivillig

KORT FORTALT

  • Her finner du informasjon om «årets frivillig» og hvordan du kan nominere kandidater. Fristen er 1. november.
  • Årets frivillig 2023 var Norsk Folkehjelp Stavanger
Bilde fra prisutdelinga

Ordførar Sissel Knutsen Hegdal overrekte prisen Årets frivillig 2023 til leiar Arnfinn Arnesen i Norsk Folkehjelp Stavanger og Victoria frå ungdomsgruppa.

Om prisen

Prisen «årets frivillig» blir delt ut til en eller flere personer, institusjoner eller organisasjoner i Stavanger som gjør en innsats for medmennesker i kommunen. Prisen er på kr 25 000, og pengene er øremerket formålet prisvinneren en opptatt av.

Prisen blir delt ut under Stavanger kommune sin festforestilling for frivillige i forbindelse med FN sin internasjonale dag for frivillige arbeid, 5. desember.

Foreslå kandidat

Fristen for å foreslå kandidater er 1. november.
Nominer din kandidat her!
Skriv en utfyllende nominasjon for å gi komiteen et godt grunnlagt for å kåre den beste kandidaten. 
Tips: beskriv hva den frivillige/organisasjonen gjør og har gjort, hvor lenge den har vært aktiv frivillig, hvem den frivillige/organisasjonen når og annet som kan være relevant for nominasjonen.

Norsk Folkehjelp Stavanger ble Årets frivillig 2023

Prisen vart delt ut på FNs frivilligdag tysdag 5. desember i Rogaland Teater, der frivillige i Stavanger var inviterte av kommunen til ei eiga visning av framsyninga Fanny og Alexander som ein klapp for skuldra.

Ordførar Sissel Knutsen Hegdal overrekte prisen og understreka at Norsk Folkehjelp er kjend for å vera profesjonelle og genuint oppteken av det oppdraget dei har.

- Dei er alltid klar til å rykkja ut på oppdrag for å leita etter bortkomne personar. Dei bidreg med pasienttransport, dei stiller opp  med sanitetsmannskap på arrangement, og halda førstehjelpskurs. Eg må også trekkja fram at lokallaget i Stavanger har ein av dei største ungdomsgruppene i landet. Det lovar godt for beredskapen i framtida i Stavanger, konkluderte ordføraren i talen sin.

- Takk for innsatsen

Ho nytta sjansen til å takka lag organisasjonar for det frivillige arbeidet som blir gjort.

- Innsatsen kvar enkelt av dykk gjer deira betyr ufatteleg mykje for kvar enkelt og for heile samfunnet, fastslo Knutsen Hegdal.

Leiar Arnfinn Arnesen i Norsk Folkehjelp Stavanger er glad for tildelinga.

- Stavanger har mange organisasjonar med folk som gjer mykje bra for andre. Eg er derfor audmjuk for at me vart årets utvalde, seier Arnesen.

Stolt over ungdomslaget

Han er oppteken av å framheva medlemmene, som alltid stiller opp, også på dei mindre kjende oppgåvene, som når det skal arrangerast open juletrefest eller køyrast opp skispor på golfbanen ved Store Stokkavatn.

- Eg vil nytta høvet til å trekkja fram dei dyktige medlemmene våre som er opptekne av å gjera noko for andre. Eg må også trekkja fram dei 20  aktiveungdommane våre, som eg er verkeleg stolt over, seier han.

Prisen «Årets frivillig» vart i år delt ut for femte gong. Den går til éin eller fleire personar, institusjonar eller organisasjonar i Stavanger som gjer ein innsats for medmenneske. Prisen skal heidra frivillig arbeid knytt til helse, omsorg og velferdstenester, sosiale tenester, utdanning, kultur, idrett eller miljø.

Tidligere vinnere

2022: Kittty Janzon for sin innsats for eldre.

2021: Jorunn og Svein Nordbøe for innsatsen med å skape gode og sosiale fellesskap på Skipper Worse.

2020: Superlekene Stavanger for arbeidet med å fremme livskvalitet, trivsel og sunn konkurranse for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

2019: Bjørn Harald Lye for sin brede innsats i Stavanger Røde Kors.

Kontaktinformasjon

Randi-Merete Lode

rådgjevar

Mobil:
993 68 692
Telefon:
51 50 89 38
E-post:
randi-merete.lode@stavanger.kommune.no