PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Frivillighet
 4. Frivilligbørs

Frivilligbørs

Ønsker du å delta på Stavangers årlege frivilligbørs? Møt andre og inngå spennande samarbeid når vi arrangerer frivilligbørs på Innoasis den 27. september kl. 16-18!

Information in other languages

På ein frivilligbørs møtest bedrifter, frivillige organisasjonar, sosiale entreprenørar og offentlege verksemder for å skapa nye moglegheiter, utvikla lokale nettverk og danna konkrete samarbeidsavtalar.

Vi løyser utfordringar saman for å gjera byen vår betre, heilt frivillig og heilt gratis!

Det blir enkel servering.

Påmelding HER

Kven deltek i år?

Denne lista blir oppdatert løpande

Stavanger Røde Kors KIA Entro AS
Røde Kors Gatemekling Fellesverket Verket Aktivitetssenter
Saman om ein jobb Redd Barna Pedersgata Utvikling
Idrettslaget POL FLAM Noreg Firbent Terapi
Nasjonalforeningen Stavanger Demensforening Stavanger Urbane Folkehøyskole (STUF) Brystkreftforeining Sør-Rogland
Clean Shores Stavanger Eksistensia Bekkefaret Menighet
Folkehallane Kyrkja i Stavanger Tasta sykehjem
Pådriv Stavanger Kjelda senter City Garage
Flyktningtenesta Prosperastiftelsen Ostehuset
Slåtthaug sykehjem Happydogs AS Skeiv Verden Rogaland
Næringsforeningen i Stavanger-regionen Stavanger Sandnes Skøyteklubb Bergåstjern sykehjem og omsorgsbustader
Viking Fotball Sølvberget Vardeneset Kyrkje
Open Hands For You Hei Verden KONKRETA
Walk in the Park AS    

Kva er ein frivilligbørs?

Det er ikkje kjøp og sal av tenester på ein frivilligbørs, og ingen pengar er involverte. Derimot skal deltakarane dela på ressursar som kunnskap, arbeidskraft, omsorg, relasjonar, materiell, utstyr, husrom og mykje meir. Det er ikkje nødvendig med motytingar heller. Det går fint an å tilby og etterspørja fritt, og komma i kontakt med folk.

Velkommen til eit internasjonalt konsept som bidreg til sosial innovasjon.

Kva er måla med frivilligbørsen?

 • Å forstå kva som er utfordringar i lokalsamfunnet.
 • Å finna løysingar til konkrete utfordringar.
 • Å vera ein morosam plass for å bygga relasjonar.

Kvifor bør du frå næringslivet bli med på frivilligbørs?

 • La bedrifta di bli meir synleg i Stavanger og vis kva dokker har og kan.
 • Møt spennande menneske med andre perspektiv.
 • Bygg nettverk og skap nye relasjonar for utvikling og læring.
 • Bruk samfunnsnyttig innsats til personalutvikling og teambuilding.
 • Ver ein støttespelar for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn.

Kvifor bør du frå frivillige organisasjonar delta?

 • Vis kva dokker brenn for i Stavanger.
 • Finn ressursar dokker treng for å gjennomføra aktivitetar, utan å gå vegen om å søka tilskot.
 • La andre sjå ressursane dokker har og finn nye samarbeidspartnarar.
 • Bli sett og no ut til nye moglege deltakarar, medlemmer og frivillige.
 • Bygg nyttige nettverk og lær noet nytt.

Kvifor bør du frå offentlege verksemder delta?

 • Finn ressursar som bidreg til at verksemda di fungerer endå betre.
 • Møt spennande menneske og bygg nettverk med engasjerte organisasjonar og bedrifter.
 • Bidra til eit betre samspel.
 • La nye samarbeid bidra til utvikling og læring i verksemda di.
 • Ver ein støttespelar for frivillig engasjement og gode lokalsamfunn.

 Døme på avtalar

 • Eit korps får eit øvingslokale hos ei lokal bedrift mot at korpset stiller på julearrangementet til bedrifta.
 • Eit revisorfirma tilbyr 10 timar med økonomisk kompetanse til ein sosial entreprenør mot at han lagar eit arrangement for teambuilding.
 • Ein sjukeheim får tilbod om regelmessige rickshaw-turar mot at dei tilbyr praksisplassar for innvandrarar.
 • Ein fotballklubb ryddar krattskog mot at kommunen grusar opp banen
 • Ein interesseorganisasjon arrangerer eit temamøte mot at kommunen deltek med innlegg

Kontaktinformasjon

Eva-Maria Gärtner

Fagleder

Mobil:
469 25 212
E-post:
eva-maria.gartner@stavanger.kommune.no