PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Kort om ordningen

  • Ledsagerbevisordningen innebærer at den funksjonshemmede kan ta med seg en eller om nødvendig to ledsagere gratis på kultur- og fritidsarrangementer som har akseptert ordningen.
  • Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemning av minst 2 års varighet.
  • Det er ingen nedre aldersgrense for å søke om ledsagerbevis.

inkludering

Informasjon om ledsagerbevis

Stavanger kommune tildeler ledsagerbevis til funksjonshemmede. Ordningen kan benyttes av personer som permanent, eller for en periode er avhengig av å ha med seg ledsager for å kunne delta på ulike kultur- og fritidsarrangementer. Ordningen med ledsagerbevis omfatter personer med funksjonshemning av minst 2 års varighet. Det er ingen nedre aldersgrense for å søke om ledsagerbevis.

Ordningen innebærer at den funksjonshemmede kan ta med seg en eller om nødvendig to ledsagere gratis på kultur- og fritidsarrangementer som har akseptert ordningen. Må en bruker ha mer enn en ledsager, må dette komme frem på ledsagerbeviset.

rullestol

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

I Stavanger er ledsagerordningen innført ved følgende institusjoner:
Stavanger kino, Stavanger konserthus, kommunale svømmehaller, Rogaland teater, og ved alle arrangementer som får kommunale tilskudd til åpne arrangement.
Organisasjoner tilsluttet Norges idrettsforbund har også akseptert ordningen. Tog gir honnørbillett til både bruker av kortet og ledsager.

Ledsagerordningen er nå innført i nesten alle kommuner i Rogaland, og kortet kan også brukes i andre fylker. Ved å vise ledsagerbeviset kan innehaver av kortet ta med seg en ledsager som vil ha gratis adgang.

Dersom arrangør ikke har sluttet seg til ordningen har du ikke krav på å bruke kortet.

Hvem kan søke?

Personer med varig fysisk eller psykisk funksjonshemning kan få ledsagerbevis.

Søknad

Ønsker du å søke, vennligst fyll ut dette skjemaet.
1) Legg ved foto av nyere dato.
2) Send utfylt skjema til:
Fritid, Tjensvoll bydelshus, Morgedalsveien 60, 4021 Stavanger

tjensvoll bydelshus bilde

Har du spørsmål så finner du kontaktinfo til oss nedenfor.

Kontaktinformasjon

Telefon:
51 50 87 95
Besøksadresse:

Tjensvoll bydelshus Morgedalsveien 60 4021 STAVANGER

kvinne illustrasjon

Jorunn Lervold

Fritidsleder

Telefon:
51 50 87 66
E-post:
jorunn.lervold@stavanger.kommune.no