PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Badeplasser
  5. stuping stupebrett badevett

Stupebrett, vanndybder og badevettregler

Kort fortalt:

  • Dybden utenfor kommunale stupebrett i Stavanger skal være minst 3,0 meter, ved normal lav vannstand.
  • Lavvann og høyvann gjør også at vanndybden kan variere.
  • Gjør deg kjent med vanndybden før du stuper og hopper.
  • Stup og hopp alltid utover fra ytterkanten av stupebrettet

Nye stupebrett

Etter at Stavanger fjernet stupebrett der det ikke var minst 3,0 meter dypt utenfor brettet, har det pågått arbeid med å finne ut hvor det settes opp nye stupebrett med god nok stupedybde. Både budsjettering og prosjektering gjør at slikt arbeid tar noe tid.

Stupebrett
Stupebrettet på Vaulen sto klart til sommeren 2022.

Sør på Vaulen og i Kvitevigå på Sølyst er det kommet nye stupebrett. Godalen og Rosenli får på sensommeren, mens mulighetene for stupebrett på Vardeneset skal utredes i løpet av 2022. Prestvika på Rennesøy og Strømvik skal også utredes.

Steder som er uaktuelle for nytt stupebrett er for eksempel Liapynten i Hafrsfjord og Grønnevika på Buøy. Der er det for grunt.

Informasjon ved stupebrettene

Fra stupebrett skal du hoppe og stupe utover fra ytterkanten av brettet, ikke fra siden, der vannet ofte er grunnere.

Denne informasjonen står på kommunale stupebrett i Stavanger:

Stupebrett vanndybde 3.0

 

Vanndybde ved stupebrett

Vanndybde ved kommunale stupebrett i Stavanger er målt og beregnet ut i fra såkalt sjøkartnull. I følge Kartverket er sjøkartnull det nivået vannstanden sjelden kommer under, og er lagt til laveste astronomiske tidevann. Dybden under stupebrettene skal være minst 3,0 meter.

Stuping fra plattformene ved Sjøparken nedenfor Tou Scene frarådes på grunn av for lav vanndybde. I 2021 ble vanndybden målt til 2,1 meter.

 

Badevettreglene

Badevettreglene er slått opp ved de mest besøkte badestrendene. Om stuping sier reglene at du skal vite hvor dypt det er før du stuper, og at du ikke skal svømme foran stupebrett.

Badevettregler, illustrasjon/plakat