PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Dyr i Stavanger
 5. Hummer

Nye fredningsområder for hummeren i Stavanger

Kort fortalt:

 • De tre fredningsområdene i Stavanger er utenfor sentrumskjernen, i Mortavika og Vignesholmene.  
 • I disse områdene er det forbudt å fiske med teiner, ruser og garn hele året. Dette gjelder også selv om du fisker etter andre arter.
 • Fredningsområdene bidrar til å styrke en sårbar hummerbestand.
to hummer på en brygge

Hva er et hummerfredningsområde?  

Et hummerfredningsområde er et avgrenset geografisk område hvor hummeren er fredet hele året. I dette området er det ulovlig å fiske med faststående redskaper som garn, ruser eller teiner.

Det vil fortsatt være lovlig å fiske med håndsnøre, fiskestang, juksa, dorg og snurpenot i fredningsområdene.

Hvor er fredningsområdene?

Fiskeridirekotratet har opprettet tre fredningsområder for hummerfiske i Stavanger:

 • Vignesholmane
 • Mortavika
 • I området utenfor bykjernen og de sentrumsnære øyene.

fredningsområdene for hummer
De tre vedtatte fredningsområdene: Rundt Vignesholmane, fra Mortavika til Sørbøneset og utenfor bykjernen i Stavanger. Den mørkeblå linja viser kommunegransa.

Det er forbudt å fiske med teiner, ruser og garn i disse områdene. Dette gjelder også selv om du fisker etter andre arter. 

Les mer om lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar

Hvorfor er det fredningsområder for hummeren?

Det er totalt 53 hummerfredningsområder i Norge og de er gode tiltak for å styrke en sårbar hummerbestand. De første hummerfredningsområdene ble opprettet i 2006, og forskning i fredningsområder har dokumentert at det blir flere og større hummer i fredningsområdene.

Fiskeridirektoratet har invitert kystkommuner i hele landet til å etablere nye fredningsområder for hummer.  

Ordinært hummerfiske 

Utenfor fredningsområdene gjelder ordinære regler for hummerfiske. I Stavanger er det lov å fiske hummer mellom 1. oktober og 30. november. Husk at du må melde deg på hummerfisket hos Fiskeridirektoratet. Du kan lese mer om reglene rundt hummerfiske på Fiskeridirektoratet sine nettsider.

Mer informasjon om saken:

Kontaktinformasjon

Lars Dahle Øverby

Marinbiolog

Mobil:
51 91 25 62
E-post:
lars.dahle.overby@stavanger.kommune.no