Tekststorleik

PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

Menu

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Dyrevelferdsplan

Hvordan skal vi sikre dyrene i Stavanger et godt liv?

Kort fortalt:

  • Stavanger kommune ønsker å sikre god dyrevelferd, derfor lager vi en dyrevelferdsplan.
  • Fristen for innspill til den nye dyrevelferdsplanen gikk ut 14.10.2022.
hund i naturen

Hva gjør vi?

Stavanger kommune arbeider med en dyrevelferdsplan for å sikre alle dyr i kommunen et godt liv. Vi ønsker at planen skal bidra til å trygge innbyggere som eier og møter dyr i sin hverdag, at de vet hvor de kan oppsøke hjelp og hvor de kan finne informasjon. 

Revidert høringsutkast til dyrevelferdsplanen ble behandlet i Utvalg for miljø og utbygging 27.04.2022, og her kan du lese vedtaket.

Hva ønsker vi innspill på?

  • Hvordan skal vi sikre dyrene i Stavanger et godt liv?
  • Har du et forslag til visjon for kommunens arbeid for god dyrevelferd?
  • Andre innspill som kan sikre god dyrevelferd i Stavanger kommune.
  • Tilbakemeldinger på planforslaget

Politisk behandling

Dyrevelferdsplanen skal til politisk behandles i Utvalg for miljø og utbygging den 09.11.2022. Les forslaget til dyrevelferdsplan her:

 

 

Kontaktinformasjon

Anine Bang Larsen

park- og naturforvalter

E-post:
anine.bang.larsen@stavanger.kommune.no