PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Dyrevelferdsplan

Hvordan gir du kjæledyret ditt et godt liv?

Kort fortalt:

  • Her finner du gode råd og hjelp til hold av kjæledyret ditt.
  • Stavanger kommune ønsker å bidra til god dyrevelferd, derfor har vi laget en dyrevelferdsplan.
  • Planen gir tips og veiledning til hverdagen med dyr, hvor du kan oppsøke hjelp og finne mer informasjon.
hund i naturen

Dyrevelferdsplanen

Stavanger kommune har laget en dyrevelferdsplan for å sikre  at alle dyr i kommunen et godt liv. Vi ønsker at planen skal bidra til å trygge innbyggere som eier og møter dyr i sin hverdag, at de vet hvor de kan oppsøke hjelp og hvor de kan finne informasjon.

Dyrevelferdsplanen ble politisk vedtatt 25.01.2023. Nedenfor kan du lese hele planen.

 

Gode råd for hold av kjæledyr

I 2021 mottok Mattilsynet 174 bekymringsmeldinger for dyr i Stavanger kommune. De fleste hendvendelser gjaldt for hund og katt som ikke ble behandlet godt av eierne av dyrene.

Her finner du gode råd for hold av: 

Om du ser husdyr og kjæledyr som ikke blir behandlet godt varsler du Mattilsynet. Og hvis du finner skadde ville dyr i Stavanger kontakter du kommunens vakttelefon, 400 33 277. Du kan ringe til vakttelefonen hele døgnet.

Her kan du lese mer om ville dyr og husdyr som lider eller er skadd. 

Trenger du hjelp til oppfølgingen av kjæledyret?

Tamme dyr trives best inne, med en trygg familie, varme og tilgang på mat. Det er ikke god dyrevelferd å sette kaninen eller katten ut for å klare seg selv. Dersom du i perioder har vanskelig for å gi kjæledyret den oppfølgingen det trenger, kan du be om hjelp til lufting eller stell fra frivillige organisasjoner.

Her er frivillige organisasjoner du kan kontakte:

Transport av dyr

Det er ikke noe særlig å sitte i en bil i mange timer, hverken for mennesker eller dyr. Det anbefales derfor å ta noen benstrekk underveis og at det ikke det ikke er for varmt under transporten. Her kan du lese om råd om transport av dyr og anbefalte temperaturer.

Kontaktinformasjon

Anine Bang Larsen

park- og naturforvalter

E-post:
anine.bang.larsen@stavanger.kommune.no