PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Parker, lekeplasser, badeplasser og friområder
  5. Fjøløy

Fjøløy

Fjøløy fyr

Om Fjøløy

Fjøløy natur og friområde ligger i kommunedelen Rennesøy cirka 17 km i luftlinje nordvest fra Stavanger sentrum. Området er 270 dekar stort, og ligger sørvest på øya, med utsikt mot Kvitsøy i vest.

Kystlandskapet er kupert med kystlynghei, naturbeitemark og svaberg. Dette er et område med store naturverdier og godt bevart kulturlandskap. Området kan til tider være værhardt med nord- og vestavind. 

Øya ligger sør for Klosterøy, som har navn etter Utstein kloster. Middelalderklosteret er kjent som et nasjonalt turistmål. Fjøløy har fastlandsforbindelse med bro via Klosterøy og Mosterøy. Mosterøy er nærmeste tettsted med butikk. Naboeiendommene til Fjøløy fort nyttes til beitemark for storfe og sau.

Fjøløy kystfort

Bygningene, kanonene og infrastrukturen i kystfortet er viktige militærhistoriske kulturminner fra andre verdenskrig og etterkrigstiden frem til 1990 årene.

På Fjøløy kan du finne mange spor etter andre verdenskrig. (Foto: Jeanette Osberg)
På Fjøløy kan du finne mange spor etter andre verdenskrig. (Foto: Jeanette Osberg)

Fjøløy kystfort ble anlagt i 1941. Etter andre verdenskrig ble Fjøløy hovedfort i Rogaland for det norske Sjøforsvaret. Senere er området brukt til militært øvingsområde. All militær aktivitet ble lagt ned i 2009.

Fortet har sin egen venneforening Fjøløy forts venner.

Båndtvang hele året

I Fjøløy natur- og friområde er det båndtvang hele året for å beskytte fugler i hekkesesongen, la viltet få fred når de har kalver/geiter og for å gi beitedyr fred til skjøtte kulturlandskapet vårt. Slik kan vi ivareta kystlyngheia der på en god måte. Du bidrar til et rikt naturmangfold ved å holde hunden din i bånd!

Droneflyving kan forstyrre sårbare fuglearter i området og tillates derfor ikke her.

Turkart

Turkart finner du her Fjøløy - fra fort til folkets friluftsperle (ut.no)

Disposisjonsplan

Det er blitt laget en  disposisjonsplan som legger føringer for hvordan natur- og friområdet skal tas vare på og videreutvikles i fremtiden. Disposisjonsplanen ble godkjent i 15. desember 2021.