PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Parker, lekeplasser, badeplasser og friområder
  5. Hålandsvatnet

Hålandsvatnet

Hålandsvatnet i 2022

Hålandsvatnet er et populært turområde mellom Stavanger og Randaberg. Turen rundt vannet er på drøye 7 kilometer, kupert og for det meste på grus. Hålandsvatnet er en av de 52 hverdagsturene i Stavanger.

Sammen for et renere Hålandsvatn

Hålandsvatnet har i flere år hatt utfordringer med oppblomstring av blågrønnalger i vannet. Det er giftige alger som blant annet kan gi hudirritasjoner, oppkast eller feber om dyr eller mennesker kommer i direkte kontakt med vannet. Årsaken til oppblomstringen av algene er at vannet har blitt tilført store mengder næringsstoffer fra jordbruk og avløp gjennom flere år.

Se video som forklarer:

Les mer om forurensingen av vannet på Miljødirektoratet.no.

I 2023 startet Statsforvalteren i Rogaland, Stavanger og Randaberg kommune, og Stavanger og Randaberg bondelag et treårig samarbeidsprosjekt med navnet "Bedre vannkvalitet i Hålandsvatnet". Målet med prosjektet er at Hålandsvatnet og omgivelsene rundt skal være et godt nærmiljø med et aktivt jordbruk og et sterkt og levedyktig økosystem. Vannet skal bli renere og invitere til bading, fisking og turgåing.

Slik skal vannet bli renere

Det vil ta tid å forbedre vannkvaliteten i Hålandsvatnet. Selv om samarbeidsprosjektet varer i tre år, vil det ta lengre tid før vannkvaliteten er på ønskelig nivå.

Det tas prøver i en bekk ved Hålandsvatnet
For å følge utviklingen av vannkvaliteten vil det annenhver uke, i tre år, tatt prøver av åtte tilløpsbekker og utløpsbekken til Hålandsvatnet. Her tar Maya Runde Stølen i Stavanger kommune én av de første prøvene i 2023.

I 2023 ble det lagd en prosjektplan med en rekke tiltak  som har som mål å gjøre Hålandsvatnet renere. målet. De fleste tiltakene dreier seg om å redusere avrenningen fra landbruket i området til vannet. Det er Statsforvalteren som leder samarbeidsprosjektet og her kan du lese mer om prosjektet og tiltakene.

Har du spørsmål eller innspill til prosjektet kan du kontakte Margit Reiersen, prosjektleder for "Bedre vannkvalitet i Hålandsvatnet" på 51 56 87 76, eller på en e-post.

Kan du bade i Hålandsvatnet?

Vannkvaliteten i mange badevann i Stavanger blir testet flere ganger hver sommer. Sjekk vannkvaliteten i Hålandsvatnet her.

Fiskevann

Fisk trives også i næringsrike vann, derfor er Hålandsvatnet et godt fiskevann. Her kan du få både ørret og røye på kroken. Fisket er organisert av grunneierlaget, og sesongen starter 1. april og slutter 1. november. Her kan du kjøpe fiskekort.