PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Tur og natur
  4. Parker, lekeplasser, badeplasser og friområder
  5. Litla Stokkavatn

Litla Stokkavatn

Frodig og grønt ved Lille Stokkavatnet

Litla Stokkavatn ligger cirka to km vest for Stavanger sentrum, og utgjør sammen med områdene rundt Store Stokkavatn et sammenhengende grøntområde.

Turvei

Det er turvei med lys på nordsiden av Litla Stokkavatn. Du kan gjøre en runde ved å gå langs veien tilbake til parkeringen ved enden av Stokkaeidet. Denne runden er ca 2,5 km lang. Turveien har forgreininger mot Store Stokkavatn og Tasta (via Vølstadveien).
Tasta folkesti 5,5 km

 

Parkering

Det er mulighet for parkering ved enden av Stokkaeidet (mellom Store og Litla Stokkavatn).

 

Naturen

Nord for Litla Stokkavatn er det en del berg med lauvskog, beitemark og gamle enger innimellom. På øst- og sørsiden er det jordbrukslandskap med gamle gårdstun, steingarder og eikelunder. Rikt fugleliv, spesielt i våtmarksområdene.

Området har helårs båndtvang for hunder.

Fiske er ikke tillatt

Av hensyn til fuglelivet rundt Litla Stokkavatnet er det ikke tillatt å fiske her. Men du kan ta med deg stanga til disse vannene i Stavanger.