PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Parker, lekeplasser, badeplasser og friområder
 5. Valbergparken

Valbergparken

Det er mye lokalhistorie knyttet til Valbergparken og området rundt. Langs den gamle middelalderveien fra Domkirken til Holmen, ligger blant annet det kjente vakttårnet i byen, Valbergtårnet.

Ny vår i byens folkehage

Den gamle parken har behov for en oppgradering. Våren 2023 startet arbeidet med å gi parken og området rundt et løft. 4. mai  ble gågata i Kirkegata forlenget, i tillegg ble også deler av Breigata bilfri.

Kart over Valbergparken, Breigata og Kirkegata
Valbergparken, Breigata og Kirkegata skal oppgraderes og åpnes opp for gående og syklister.

Breigata og Kirkegata

 • Deler av Breigata og Kirkegata ble gågate i mai 2023. 
 • Korttidsparkeringen i hele Breigata og i Kirkegata ned til Nedre Holmgate ble fjernet.
 • Butikkene i gatene fikk bruke større deler av fortauet i gatene, den tidligere bilveien ble gågate.
 • Gatene ble møblert med flere benker og sitteplasser, planter og trær.
 • I Bakkegata skal kommunen oppgradere plassene for forflytningshemmede (HC-parkering).

Illustrasjon av en folkerik Breigata og Kirkegata
Breigata og Kirkegata åpnes opp for gående. Gatene får også nye sittemøbler og planter. Illustrasjon av Egil Bjørøen.

Valbergparken

 • I mars 2023 ble Folkehagen lekeplass i parken åpnet. Det store trekkplasteret er en stor bikube som barn kan klatre inn i.
 • Valbergparken skal rustes opp og styrkes i identitet som byens folkehage.
 • Planen er at oppgraderingen av parken starter i 2025.

Valberg lekeplass. Bildet viser lekeapparatet bikuben
Bikuben ligger i Valbergparken.

Prosjektets målsetning:

 • Dyrke den grønne lungen på sentrumshalvøya
 • Parken styrkes som sosial møteplass med visjonen "Byens folkehage"
 • Parken skal ivareta stedets historie
 • Valbergparken skal være et trygt sted med gode forbindelser
 • Sentrumshalvøyas utsiktsplass

Illustrasjon av Området Valbergparken, Breigata og Kirkegata i fugleperspektiv.
Området Valbergparken, Breigata og Kirkegata, fremhevet i gult, skal oppgraderes. Illustrasjon av Egil Bjørøen.

Historien om parken og området rundt:

Opprinnelig var parken en privat hage som ble gitt til Stavanger kommune av Børge Rosenkilde i 1790. Da ble Valbergparken den første offentlige parken i byen og skulle være en åpen plass for alle.

I dag er imidlertid Valbergtårnet stengt for publikum, men det jobbes for å oppgradere parken og åpne dørene igjen.

Kirkegata ble i 1960 Norges første gågate. I mai 2023 blir gågata forlenget. Gata har siden middelalderen vært en forbindelsesvei fra Domkirken til Holmen.

Forbindelsesveien i 1917 fra Domkirken til Holmen. Foto: Stavanger byarkiv.
Forbindelsesveien i 1917 fra Domkirken til Holmen, med Valbergparken i midten. Foto: Stavanger byarkiv.

Etter den store bybrannen på Holmen i 1860 ble Breigata bygd med 12 meter bredde. Det var for å unngå at en brann skulle spre seg så raskt som den gjorde under brannen. Og den unormalt store bredden ga også navnet til gata.

Slik så Breigata ut etter storbrannen i 1860. Foto: Stavanger Byarkiv
Slik så Breigata ut etter storbrannen i 1860. Foto: Stavanger byarkiv