PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Kultur og fritid
 3. Tur og natur
 4. Jakt og vilt
 5. Storviltjakt

Hjort og rådyr

Kort fortalt:

 • Stavanger kommune skal forvalte hjorteviltbestandene og deres leveområder.
 • All jakt på hjortevilt krever et vald som er godkjent av kommunen.
 • Ser du skadet hjortevilt i Stavanger må du ringe kommunens vakttelefon 400 33 277, eller så kan du ringe politiet 02800.
Rådyr spiser utenfor en hage i Stavanger

Rådyr i Stavanger

Gi ditt innspill til forvalting av hjortevilt i Stavanger

Kommunene har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. I Stavanger dreier dette seg i praksis om artene hjort og rådyr.

Kommunen skal forvalte hjorteviltbestandene og deres leveområder. Dette skjer gjennom arealforvaltning, overvåking og tilrettelegging for jakt. For store bestander av hjort eller rådyr kan føre til trafikkpåkjørsler, beiteskader på landbruk og lite mat for dyra. Bestanden av hjortevilt blir derfor regulert gjennom ordinær jakt.

Vi arbeider med en ny plan på hvordan vi skal forvalte hjorteviltbestanden og deres leveområder. 

Her er utkastet til den nye planen:

 

Søknad om vald

All jakt på hjortevilt krever et vald som er godkjent av kommunen. Dette er et område som er godkjent for jakt på hjort eller rådyr, og som tildeles en årlig fellingskvote ut fra størrelsen på området.

Her finner du søknaden om nytt vald eller endring av vald.

Frist for å søke om nye vald eller endre på vald er 1. mai.

Kommunen har fastsatt følgende minsteareal for jakt på hjort og rådyr:

  Rådyr Hjort Elg
Øvrige kommunedeler av Stavanger kommune 50 dekar 1500 dekar 8000 dekar
Rennesøy kommunedel, Finnøy, Fogn og Talgje 300 dekar 1500 dekar 8000 dekar
Øyene eller i Finnøy kommunedel unntatt Ombo 250 dekar 1500 dekar 8000 dekar
Ombo 250 dekar 400 dekar 8000 dekar

Fellingsavgift for hjortevilt

Kommuner der det er adgang til jakt etter hjort, skal fastsette og kreve inn fellingsavgift for felte dyr av disse artene. For Stavanger gjelder følgende avgift:

Art Alder Fellingsavgift
Hjort Kalv 200 kroner
Hjort Voksen 370 kroner

 

Krav godkjent ettersøkshund

Alle som skal på storviltjakt må på forhånd ha en privat avtale om godkjent ettersøkshund.

Blir et dyr påskutt og ikke funnet under jakt, må kommunen kontaktes samme dag. Ring vakttelefonen 400 33 277 og meld i fra.

Miljødirektoratet sine nettsider finner du informasjon om ettersøkshund og krav til avtaler.

Skadet hjortevilt utenom jakt?

Ser du skadet hjortevilt utenom jakt må du ringe kommunens vakttelefon 400 33 277, eller du kan ringe politiet på 02800.

Her finner du mer informasjon om skadde dyr eller husdyr eller kjæledyr som lider.

Kommunens oppgaver for storvilt

Kommunen skal:

 • sikre bærekraftige hjorteviltbestander
 • utarbeide kommunale mål for utviklingen av hjorteviltartene
 • åpne for jakt og fastsette minsteareal
 • godkjenne vald, bestandsplanområder og bestandsplaner
 • tildele fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr
 • behandle søknader om skadefelling av hjortevilt
 • ivareta grunneiers og brukers rettigheter
 • utføre offentlig ettersøk og eventuell friskmelding av påskutt storvilt

Kontaktinformasjon

Vegard Ankarstrand

naturforvalter

E-post:
vegard.ankarstrand@stavanger.kommune.no