PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Kultur og fritid
  3. Fritidstilbud og tjenester for ungdom
  4. Fritid for alle Stavanger

Fritid for alle i Stavanger

Kort fortalt

  • Andelen barn som vokser opp i familier med lav inntekt har økt gjennom flere år.  
  • Stavanger kommune har støtteordninger som skal sikre at alle barn får mulighet til å delta i fritids- ferie,- og kulturtilbud.  
  • Ordningene har lav terskel, og ingen dokumentasjon er nødvendig.  
Bilde av gutt som spiller fotball.

Trenger du hjelp til å dekke kontingenter?  

Frivillige lag og organisasjoner kan søke støtte for å dekke kontingent for medlemmer som ikke har råd til å delta i fritidsaktiviteter. Søknader om tilskudd til enkeltturer, aktiviteter, turneringer og lignende vil også bli vurdert. 
 
Husk: Alle organisasjonene har blitt orientert om ordningene. Foreldre og foresatte kan altså trygt snakke med en leder i organisasjonen og nevne at de trenger økonomiske hjelp til å dekke kontingent. Dette er lavterskelordninger og ingen dokumentasjon er nødvendig.  

Hvem kan søke? 

Frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner i Stavanger.  

Slik kan du søke 

Det er ingen søknadsfrist. Du kan søke når du trenger det.  

Søknadsskjema for kontingenttilskudd skal brukes av frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner. 

Tilskuddsordningen har en begrenset økonomisk ramme og vi tar derfor forbehold om at midlene kan bli oppbrukt. 

NB! Idrettslag kan ikke søke støtte fra denne ordningen. Det er Idrettsrådet i Stavanger som forvalter støtteordningen på vegne av kommunen. Gjelder det kontingenttilskudd til idrett må du kontakte post@​​idrettsraadet.no. 

Idrettsorganisasjoner  

Idrettslag har en egen ordning. Det er Idrettsrådet i Stavanger som forvalter støtteordningen på vegne av kommunen. Gjelder det kontingenttilskudd til idrett må du kontakte post@​​idrettsraadet.no. 

Stavanger kulturskole 

Kulturskolen disponerer 100 friplasser for elever under 18 år bosatt i Stavanger. For å søke friplass, må man først ha søkt om, og fått tildelt, elevplass ved kulturskolen. Det må søkes for hvert skoleår. Kontakt kulturskolen for mer informasjon om ordningen.  

Gratisplasser i Fiks ferigge ferie 

Familier som har dårlig råd kan søke om friplasser. Kommunen ønsker at flest mulig skal få delta. Vi har taushetsplikt og all informasjon blir mellom oss. Les mer om tilbudet og ordningen. 

Frilager – lån utstyr til tur og aktiviteter, helt gratis! 

Frilager har det meste man trenger av utstyr for å komme seg ut på tur. Utstyret leveres til et hentested i nærheten av deg, så du slipper å tenke på transport.  

Kommunen behandler henvendelser for gratis leie av friluftsutstyr, og deler ut rabattkoder ved behov. 

Andre ordninger i idrettslag og barne- og ungdomsorganisasjoner  

Enkelte organisasjoner i Stavanger har egne ordninger for støtte til kontingent, utstyr og aktiviteter finansiert av eksterne aktører. Det kan være tilskudd fra stiftelser som Sparebankstiftelsen og Gjensidigestiftelsen eller egne fond som ofte gjelder for en tidsbegrenset periode. Kommunen har ikke full oversikt over disse. 

Nasjonalt tilskudd til inkludering av barn og unge 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet - Bufdir - har tilskuddsordning der målet er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. 

Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap. 

Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner 

Kontaktinformasjon

Martine Haarr Bolognini

Martine Haarr Bolognini

Prosjektleder For alle

Telefon:
51 50 89 49
E-post:
martine.haarr.bolognini@stavanger.kommune.no