PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Legater
  3. Stavanger bys vel legat

Stavanger bys vel legat

Et legat til inspirasjon og stimulans for nyskapning og investering som skal komme byens innbyggere til gode.

Hva er formålet med legatet?

Formålet med legatet er forskjønnelse av byen. Legatet skal være til inspirasjon og stimulans for nyskapning og investering som skal komme byens innbyggere til gode. 

Tiltakene kan være av sosial eller kulturell art. Det gis ikke bidrag fra legatet til driftsutgifter. 

Krav til søkeren

  • Informasjon om deg som søker
  • Hvilket tiltak det søkes støtte til
  • Siste tilgjengelige regnskap
  • Budsjett over tiltakets kostnader

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars.

Søknadsskjema

Her søker du Stavanger bys vel legat

Kontaktinformasjon

Legatkontor

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
legat@stavanger.kommune.no