PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Koronastøtte til messer og konferanser

Koronastøtte til messer og konferanser

Kort fortalt

 • Har bedriften din vært rammet av generelle smitteverntiltak i gjennomføringen av messer og konferanser? Da kan du søke Stavanger kommune om økonomisk støtte.
 • Vi lyser nå ut 1,5 millioner kroner til messe-, konferanse- og utstillingsvirksomheter.
 • Søknadsfrist 22. desember 2021.

Bakgrunn for ordningen

Stavanger kommune har bevilget 1,5 millioner kroner i støtte for virksomheter innen kongress- og messeområdet. Midlene blir disponert innenfor rammen av den forhåndsgodkjente kommunale ordningen for kompensasjon til lokale virksomheter.

Tildelingen er begrenset til virksomheter innen NACE-kode 82.300 Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet. Midlene er søkbare til og med 22. desember 2021.

Hvem kan søke? 

Kun virksomheter innenfor kommunens grenser og med adresse i kommunen kan motta støtte. Virksomheten kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted innenfor kommunen.

Hva dekker tilskuddsordningen? 

 • Virksomheter med tap av omsetning/inntekt som følge av covid-19- pandemien eller den påfølgende økonomiske nedgangen.
 • Virksomheter med økte kostnader som følge av et tiltak for å unngå spredning av covid-19, og kostnader direkte knyttet til covid-19-lavkonjunktur.
 • Virksomheter som er gjenstand for tap av varer pga. covid-19- pandemien.

Kriterier

For å få støtte gjennom ordningen må bedriften oppfylle følgende vilkår:

 • Være registrert med NACE-kode 82.300
 • Være bransjenøytrale
 • Ha over fem årsverk gjennomsnittlig siste to år
 • Ha gjennomført minst fem årlige messer, konferanser eller utstillinger, gjennomsnittlig siste 10 år
 • Må ikke selv ha mottatt støtte gjennom andre statlige koronaordninger eller være del av konsern som har mottatt slik støtte

Søknader blir behandlet etter reglene for den notifiserte ordningen under covid-19 rammeverket. Bedriften kan bare motta støtte for den økonomiske aktiviteten som finner sted i Stavanger kommune. Ved innsending av søknaden skal det legges ved bekreftelse fra autorisert regnskapsfører (evt. revisor) på:

a. at søknaden gir et korrekt bilde av virksomhetens situasjon mht. kostnader/tap, og

b. at virksomheten ikke er under avvikling (motsatt fall diskvalifiserer for støtte).

Søknadsskjema

Her kan du søke på ordningen (regionalforvaltning.no)

Kontaktinformasjon

Kristian Kopperud

spesialrådgiver for økonomi og eierskap

Mobil:
951 52 355