PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Kunnskapsbyen Stavanger
 4. Stavanger kommune på Arendalsuka

Stavanger kommune på Arendalsuka

Kort fortalt

 • Stavanger kommune deltar på Arendalsuka 2023 fra 14.- 18. august.
 • Arrangementene foregår i "Stavanger-teltet" i samarbeid med UiS. Se etter arrangementsstedet Ytterst på Langbryggen. I tillegg er Stavanger Business Region tilstede, sammen med Næringsforeningen i Stavanger-regionen, på Rygerelektra.
 • Vi trenger økt kunnskap og kompetanse til regionen vår, og ved å være til stede på Arendalsuka ønsker vi å sette dagsorden og vise fram Stavanger-regionen som en attraktiv bo- og arbeidsregion.
Arendalsuka 2022. Foto Mona Hauglid

Stavanger kommune er til stede på Arendalsuka 2023, og inviterer til flere samtaler og debatter om aktuelle tema. Vi deler kunnskap og innsikt i samfunnsspørsmål vi er opptatt av og jobber mye med. På dagsordenen står blant annet debatter om aktuelle spørsmål innenfor forskning, innovasjon, kunst- og kultur, helse og mye mer!

Program 2023

Stavanger kommune er til stede på to lokasjoner. Ytterst på langbryggen har vi et stort telt sammen med Universitetet i Stavanger («Stavanger-teltet»). I tillegg er Stavanger Business Region og næringsavdelingen til stede på båten Rygerelektra sammen med Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Begge arrangementsstedene finner du på østsiden av Pollen i Arendal sentrum (se kart: Arrangementskart - Arendalsuka).

Kartutsnitt Arendalsuka.

Hvorfor er Stavanger kommune på Arendalsuka?

 • Vi ønsker å bidra til et kunnskapsbasert ordskifte.

Stavanger kommune har masse kunnskap og kompetanse som vi ønsker å dele og få konstruktive innspill på i dialog med fagfolk fra hele landet.

 • Vi vil bidra til et levende demokrati gjennom åpne debatter.

Stavanger kommune ønsker å være nær, åpen og nyskapende, og for å kunne leve etter dette verdisettet må vi vise omverdenen hva vi holder på med og tankesettet som ligger bak.

 • Vi skal synliggjøre Stavanger som foregangskommune og rollen som vertskommune for UiS.

Stavanger kommune satser på forskning og utvikling og er vertskommune for et av de ti universitetene i Norge. For å løse utfordringene regionen står ovenfor må vi jobbe tett sammen med utdanningsinstitusjonene. Vi trenger folk, kunnskap og kompetanse. Vi må være så synlige som vi bare kan på nasjonale arenaer, og i Arendalsuka er det rundt 150 000 besøkende (est 2022).

 • Arendalsuka er en viktig møteplass for nettverksbygging.

Vi inviterer nasjonale ressurser inn i våre debatter og som publikum. En del kjenner vi fra før, noen samarbeider vi allerede godt med, men vi har et stort uutnyttet potensiale her som vi ønsker å gjøre noe med i løpet av Arendalsuka.

Hvilke tema tar vi opp?


«Det gode samfunnet»

Stavanger-regionen er en av verdens rikeste regioner i et av verdens rikeste land. Siden 60-tallet har regionen vokst frem ved hjelp av et olje-, gass- og industrieventyr, tuftet på innovasjon og stort pågangsmot. I 2023 står vi foran helt andre utfordringer enn for 50 år siden.  

Nå har klima og miljøutfordringene innhentet oss. Demografien er i endring, og både storbykommunene og utdanningsinstitusjonene har nye utfordringer å hanskes med. Vi trenger ny kunnskap og mer kompetanse, men jobb nummer én er at vi trenger folk!

Hvordan rigger et universitet og en storbykommune seg for fremtiden? Kunnskapsbasert og med bærekraft i fokus? Hva er prioriteringene i Lykkeland 2.0? 

Svaret er: Den sosiale samfunnsdimensjonen.

Hva er Stavanger kommune og UiS opptatt av?

 • Vi vil være en attraktiv by og tiltrekke oss folk, ny kunnskap og kompetanse.
 • Kulturbygg som stimulerer til kunst- og kulturopplevelser av høy kvalitet – for alle!
 • Parlamentarismevinden som blåser over landet.
 • Gode helsetilbud for alle – hvordan skal vi løse fremtidens bemanning? Mer hjemmebaserte digitale løsninger?
 • Innbyggerinvolvering og kunst åpner nye tankesett og entreprenørskap​.
 • Innovasjonsdistrikter: vi må jobbe tettere sammen – er dette den nye "kraften"?
 • Hvorfor skal en kommune forske?
 • Hvordan jobber vi for å få med oss innbyggerne på den store klimadugnaden?
 • Ytringsklimaet i klimadebatten.

Hva er målet med å delta?


Vi skal: 

 •   Knytte nye kontakter. 
 •   Vekke interesse for Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger.
 •   Være synlige for samarbeidspartnere, virkemiddelapparatet og nasjonale myndigheter.
 •   Dele kunnskap og innsikt i samfunnsspørsmål vi er opptatt av og jobber mye med.
 •    Få innspill til vårt innsiktsarbeid.

Kontaktinformasjon

profilbilde Helene Gram

Helene Gram

seniorrådgiver

Mobil:
984 42 108
Telefon:
51 50 71 39
E-post:
helene.gram@stavanger.kommune.no