PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Kunnskapsbyen Stavanger
 4. Hva er kunnskapsbyen?

Hva er kunnskapsbyen?

Kort fortalt

Ambisjonen for Kunnskapsbyen Stavanger skal være: «Stavanger-regionen er en internasjonalt attraktiv region for utdanning, forskning og innovasjon».

Tre innsatsområder skal bidra til å nå ambisjonen:

 • utvikle og ta i bruk ny kunnskap og kompetanse 
 • etablere innovasjonsdistrikt Ullandhaug 
 • rekruttere og beholde viktig kompetanse og arbeidskraft i regionen
Tomt for nytt sykehus. Bitmap AS

Hva er kunnskapsbyen?

Begrepet kunnskapsby har en kort historie og knyttes ofte til regional utvikling og en tro på at universiteter skal lede til ny vekst og innovasjon. 

Det finnes ikke én bestemt definisjon på hva en kunnskapsby er. Men felles for alle kunnskapsbyer er at samhandling og utveksling av kunnskap mellom aktører innenfor utdanning, forskning, innovasjon, næringsliv og kommune er avgjørende for å få til økt vekst og utvikling. 

Kunnskapsbyen kjennetegnes ved at den er en attraktiv by å bo, studere og arbeide i (Oslo Economics-rapport 2017-5).

Kunnskapsbyen Stavangers rolle
Stavanger kommune ønsker å være en regional drivkraft for å få enda mer fart på arbeidet med kunnskapsutfordringene. Vi vil gå foran, ta ansvar og vise vilje til å løse samfunnsutfordringene sammen med regionale aktører.

Kunnskapsbyen Stavanger skal

 • bidra i arbeidet med å drive fram ny, nødvendig kunnskap gjennom utdanning, forskning og innovasjon og gjennom det bidra til økt sysselsetting
 • bidra til gode koplinger mellom kommuner, næringsvirksomheter og utdannings- og forskningsinstitusjoner i regionen og drifte en form for «kunnskapsøkosystem» i tiden framover

Kunnskapsbyen Stavanger har begrenset mandat til å styre de enkelte institusjonene og andre myndigheter, men kan ta initiativ til samarbeidsprosjekter og jobbe for å sette tema på dagsorden.

Ullandhaug 2023

Ullandhaug 2023- rapporten ble publisert i februar 2020. Særlig to tema stod sentralt i rapporten:​

 • kartlegging og koordinering av eierforhold, reguleringer og planer knyttet til universitetsområdet på Ullandhaug​
 • utvikling av felles visjon, mål og strategier – Campus Ullandhaug ​

Melding om studentbyen Stavanger

Les eller last ned melding om universitetsbyen Stavanger (pdf)

Strategi for utvikling av universitetsområdet på Ullandhaug

Strategien for utvikling av universitetsområdet på Ullandhaug ble vedtatt i formannskapet 13.06.2019. Les sakspapirene her. 

Samarbeidserklæring skal sikre utvikling av universitetsområdet

Rogaland fylkeskommune, UiS, SUS og Stavanger kommune skrev under på samarbeidserklæring for å sikre langsiktig vekt på kunnskapsbygging på Ullandhaug. Les hele saken her.

Kontaktinformasjon

profilbilde Helene Gram

Helene Gram

seniorrådgiver

Mobil:
984 42 108
Telefon:
51 50 71 39
E-post:
helene.gram@stavanger.kommune.no