PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Landbruks- og havbrukskontoret

Landbruks- og havbrukskontoret

Kort fortalt

Mosterøy

Kontorets hovedoppgaver

Landbruk og havbrukskontoret har disse hovedoppgavene:

  • Ansvar for forvaltning innen særlovsområdet og tilskuddsordninger
  • Veterinærtjeneste
  • Skogbruk, forvaltningsoppgaver og næringsutvikling
  • Oppgaver relatert til særlovsområdet for landbruk
  • Utvikling og innovasjon innen blågrønn sektor
  • Samarbeid med næringsutviklingsaktører og bransjeorganisasjoner
  • Samarbeid med utdannings- og forskningsmiljøer

I tillegg ivaretar vi oppgaver innen reiseliv og statlige støtte- og finansieringsordninger innen landbruket.

Arrangementer

Det er ikke planlagt noen arrangementer de nærmeste ukene.

Kunngjeringar

Norwegian Lobster Farm AS søker om løyve til etablering av landbasert anlegg for produksjon av hummar.

I samsvar med Lov om akvakultur 17.06.2005 med forskrifter, vert søknad om etablering av landbasert oppdrett av hummar på lokaliteten Hodne ved Green Mountain på Rennesøy i Stavanger kommune lagt ut til offentleg ettersyn:

Søkjar: Norwegian Lobster Farm AS Org. Nr. 981071190

Søknaden gjeld: Norwegian Lobster Farm AS søker om løyve til etablering av landbasert anlegg for produksjon av hummar. Planlagt årleg produksjon er 70 tonn porsjonshummar. Dette tilsvarer 280.000 stk hummar med en snittstørrelse på rundt 250 gram. Produksjonsanlegget er landbasert, og skal utnytte spillvarmen fra anlegget til datalagringsselskapet Green Mountain på Rennesøy til oppvarming av vann til produksjon av hummar.

Eventuelle merknader til søknaden må sendast skriftleg til postmottak@stavanger.kommune.no eller Stavanger kommune pb. 8001 4068 Stavanger, innan 1 månad frå denne kunngjeringa.

Saksdokumenta finn du her.

Kontaktperson er Asbjørn Drengstig, Norwegian Lobster Farm AS, tlf 901 96 731.

 

Aktuelle nettsider: 
Statsforvaltaren i Rogaland (inntil 2020 Fylkesmannen)
Innovasjon Norge 
Landbruksdirektoratet

Du kan gjerne komme innom Innbyggerservice: Olav Kyrres gate 23 i Stavanger, Asalveien 6 i Vikevåg eller i Judabergvegen 6 på Judaberg. 

 

Kontaktinformasjon

Silke Ullrich

Silke Dorothee Ullrich

Konstitutert landbruksjef

Telefon:
51 91 28 44
E-post:
silke.ullrich@stavanger.kommune.no
Linda Skartveit

Linda Skartveit

Rådgiver

Telefon:
51 50 88 63
E-post:
linda.skartveit@stavanger.kommune.no
Tom Kjellsen

Tom Kjellsen

rådgiver havbruk

Mobil:
930 23 506
E-post:
tom.kjellsen@stavanger.kommune.no
Bilde av Ingvild Hovland

Ingvild Hovland

Skogforvalter, park og natur

Telefon:
51 91 22 15
E-post:
ingvild.hovland@stavanger.kommune.no
Anne Marie Lerang

Anne Marie Lerang

Rådgiver

Telefon:
51 91 21 04
E-post:
anne.marie.lerang@stavanger.kommune.no
Bilde av Jan S. Grimstad

Jan S Grimstad

Rådgiver

Mobil:
928 05 890
Telefon:
51 50 78 25
E-post:
jan.s.grimstad@stavanger.kommune.no