PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Ledige stillingar
 4. Jobb som vernepleier
Jobb som vernepleier i Stavanger kommune!

Hvorfor jobbe som vernepleier hos oss?

 • Godt fagmiljø
 • Mulighet til personlig- og faglig utvikling
 • Kurs som er relevante og dagsaktuelle
 • Det er et sosialt og trivelig miljø
 • Tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Tilrettelegging dersom du ønsker å ta videreutdanning
 • Åpenhet for diskusjoner som fører til forbedring

Vernepleierutdanningen

Norsk utdanning som vernepleier er en treårig bachelorgrad på høgskole eller universitet. Som vernepleier er du utdannet for å gi tjenester til personer med ulike funksjonsvansker. Du skal med miljøarbeid, habiliterings- og rehabiliteringsarbeid bidra til daglig omsorg med sikte på trivsel, velferd og god helse for den enkelte.

Arbeidet er spesielt knyttet opp til personer med utviklingshemming, men vernepleieren jobber også med mennesker med fysisk funksjonshemming, psykiske lidelser, rusproblemer og aldersdemens.

Les mer på vid.no

Jobb som vernepleier i Stavanger kommune!

En vernepleiers hverdag

 • Som vernepleier har du muligheten til å jobbe med mennesker som trenger din kompetanse for å forbedre livskvaliteten
 • Du får mulighet til å jobbe på boliger for personer med utviklingshemning/funksjonshemning, psykiatri, sykehjem og lignende. 
 • Hvis du er interessert i å jobbe administrativt, så har du som vernepleier kompetanse og mulighet til det
 • Du kommer til å ha ansvar til fagutvikling på din arbeidsplass
 • Hovedoppgaven din som vernepleier er å gi et godt og trygt tilbud til den brukergruppen du jobber med.
 • Kreativitet og engasjement er viktig, du skal være med å finne på aktiviteter som skaper glede for bruker og andre rundt deg.