PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Ledige stillingar
  4. Ledige stillinger innenfor by- og samfunnsplanlegging

Vil du jobbe med by- og samfunnsplanlegging?

Vi planlegger for boligbygging, flere arbeidsplasser, gode og framtidsrettede transportløsninger og et trygt og mangfoldig Stavanger. Sjekk våre ledige stillinger!

Nå i september søker vi etter flere medarbeidere både innen byutvikling, transportplanlegging, samfunnssikkerhet, statistikk/analyse og matrikkelføring. 

Samfunnssikkerhet og beredskap

Har du kompetanse innen samfunnssikkerhet, risiko- og sårbarhetsanalyser, krisehåndtering eller klimatilpasning? Nå har vi to ledige stillinger i en avdeling der du virkelig får muligheten til å påvirke utviklingen av Stavanger! 

Søknadsfristen gikk ut 12. september 2023

To samfunnsutviklere peker på en skjerm som viser hvor mange boenheter det er i Stavanger. (Foto: Sigrun Sætrevik)
Hvor er arbeidsledigheten minst og størst – og hvordan står det til med levekårene i de ulike delene av kommunen? Nadia og Sven i avdeling for byutvikling jobber med å bruke statistikken inn i planleggingen av et enda bedre Stavanger.

Samfunnsutvikling, statistikk og analyse

Hvor bygges det flest boliger, og hvor mange nye innbyggere fikk vi i forrige kvartal? Hvor er arbeidsledigheten minst og størst – og hvordan står det til med levekårene i de ulike delene av kommunen? Og ikke minst: Hvordan bruker vi statistikken inn i planleggingen av et enda bedre Stavanger?   

Vi skal styrke arbeidet vårt innenfor by- og samfunnsplanlegging og samfunnsanalyser, og nå søker vi etter deg som er engasjert i samfunnsutvikling og kunnskapsutvikling, som trives med tverrfaglig samarbeid og som ønsker å bidra til en attraktiv, miljøvennlig og bærekraftig utvikling av regionmotoren Stavanger. 

Søknadsfristen gikk ut 17. september

Tre transportplanleggere holder opp et plankart ute i gata, med buss og sykkelfelt i bakgrunnen.
Her langs Olav Vs gate skal vi gjøre det kjekkere å ferdes! Fortauet skal bli bredere, kanskje kommer det sykkelfelt langs veien – og en ny sti langs Breiavatnet? Silje, Iqbal og Synnøve er noen av de dyktige areal- og transportplanleggerne våre.

Areal- og transportplanleggere

Hvordan kan det bli enklere å komme seg rundt uten bil? Hvordan kan vi legge til rette for gode boligstrøk og levende sentrumsområder, og samtidig ta vare på stedskvalitetene? Og hvordan skal vi planlegge for å nå bærekraftmålene? Nå skal vi styrke kapasiteten vår både i overordna planlegging og mer detaljert transportplanlegging, og vil gjerne ha DEG med på laget.

Søknadsfristen gikk ut 17. september 2023. 

To arkitekter står bøyd over en bymodell over Stavanger.

Byplanleggere

Vil du være med på å legge føringene for bærekraftig byutvikling i framtidens Stavanger? Trives du med varierte og spennende arbeidsoppgaver innen by- og samfunnsutvikling, og ønsker du å bidra til bærekraft, kvalitet og attraktivitet i utviklingen av byen og øyene? Da er vi arbeidsplassen for deg! 

Søknadsfristen gikk ut 25. september 2023

Matrikkelfører

Vi liker å si at matrikkelen er selve ryggraden i et velfungerende samfunn! Nå er vi på jakt etter en ny matrikkelfører til vår fagavdeling for kart og digitale tjenester.

Søknadsfristen gikk ut 24. september 2023

To ansatte i avdeling for kart og digitale tjenester, og PC-skjermer som viser matrikkelkart og plantegninger. Utsikt over byen gjennom vinduene.
Matrikkelen er Norges offisielle eiendomsregister med informasjon om eiendomsgrenser, areal, bygninger, boliger og adresser.

Hvem er vi?

Tjenesteområdet by- og samfunnsplanlegging har ansvaret for Stavanger kommunes samfunns-, areal- og transportplanlegging, byggesaksbehandling, kulturminnevern, kartlegging og oppmåling, samt samfunnssikkerhet, folkehelse og mangfold.

Tjenesteområdet består av fire avdelinger:

  • Byutvikling
  • Byggesak, byantikvar og byarkitekt
  • Samfunnssikkerhet og beredskap
  • Kart og digitale tjenester

Vi er ca. 100 ansatte og holder til i andre og tredje etasje i Olav Kyrres gate 23 i Stavanger sentrum. 

Dronebilde av rådhuskvartalet.
Rådhuskvartalet. Tjenesteområdet by- og samfunnsplanlegging har kontorer i Olav Kyrres gate 23, midt i bildet.

Kontaktinformasjon

Hildegunn Hausken

Avdelingssjef for byutvikling

 

Telefon:
51 50 76 06
E-post:
hildegunn.hausken@stavanger.kommune.no

Tor Jørgen Stray Zahl Pettersen

Seksjonssjef plan og arkitektur

Mobil:
906 80 984
Telefon:
51 50 86 16
E-post:
tjszp@stavanger.kommune.no
Ida Andreassen

Ida Andreassen

Prosjektleder Våland sør
Avdeling for byutvikling

Mobil:
951 19 736
Telefon:
51 91 25 72
E-post:
ida.andreassen@stavanger.kommune.no

Lise Peterson

Avdelingssjef for beredskap og samfunnsutvikling 

Mobil:
902 54 658
Telefon:
51 91 28 70
E-post:
lise.peterson@stavanger.kommune.no

Lin Knarvik

Avdelingssjef, kart og digitale tjenster

Mobil:
997 93 671
Telefon:
51 50 75 41
E-post:
lin.knarvik@stavanger.kommune.no