PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger
  4. Endring i styrerforholdene

Endring i styrerforholdene

Kort fortalt

For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder som må godkjennes av bevillingsmyndigheten. 

Dette må du gjøre før du søker om endring i styrerforhold

Ved endring i styrerforholdene må den som har bevillingen straks søke om godkjenning av ny styrer, ny daglig leder og/eller stedfortreder. 

Du må skaffe disse vedleggene før du sender søknaden:

  • Dokumentasjon fra revisor/regnskapsfører på at ny styrer/stedfortreder/daglig leders ansettelse i virksomheten
  • Bestått etablererprøve for styrer/daglig leder
  • Bestått kunnskapsprøve for styrer/stedfortreder

Saksbehandlingstiden er normalt to måneder. 

Kunnskapsprøve/Etablererprøve

For prøvedatoer og mer informasjon for kunnskapsprøve om alkoholloven og etablererprøve om serveringsloven, følg lenken til Rogaland brann og redning IKS

Slik søker du om endring i styrerforhold

Søknadsskjema for endring i styrerforholdene. 

Kontaktinformasjon

Juridisk avdeling

Besøksadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
bevilling@stavanger.kommune.no