PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger
  4. Overdragelse av bevillingen

Overdragelse av bevillingen

Kort fortalt

Bevillingen faller bort når virksomheten blir overdratt, ved overdragelse av alle eller en dominerende andel av aksjene eller andelene i et selskap, ved endring av selskapsform og ved fusjon. 

Virksomheten kan fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Dette kan kun skje dersom bevillingsmyndigheten har fått melding om endringer, og dersom det søkes om ny bevilling så rask som mulig - senest 30 dager fra overdragelsen fant sted. 

Du må også legge ved dokumentasjon fra revisor eller ekstern regnskapsfører på at vedkommende er ansatt i virksomheten. Ved tvil er det bevillingsmyndigheten som avgjør om det foreligger en overdragelse/eierskifte etter alkoholloven/serveringsloven. 

Ny eier må levere fullstendig søknad med alle vedlegg innen 30 dager etter at overdragelsen fant sted.

Søknadsskjema for overdragelse av bevilling.

Aktuelt regelverk

Alkoholloven § 1-10

Serveringsloven § 22

 

Kontaktinformasjon

Juridisk avdeling

Besøksadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
bevilling@stavanger.kommune.no