PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger
 4. Salgsbevilling

Salgsbevilling

Kort fortalt

Salgsbevilling kan gis til dagligvarebutikker, bryggeriutsalg og spesialforretninger for øl og mineralvann.

Dette må du gjøre før du søker salgsbevilling

Du må skaffe alle disse vedleggene før du sender søknaden:

 • Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av stedet
 • Eierinteresser dokumentert av regnskapsfører/revisor
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • Bekreftelse fra MVA-manntallet
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Driftskonsept
 • Kopi av meldeskjema til Mattilsynet for oppstart av virksomhet
 • Dokumentasjon fra revisor/regnskapsfører på styrer og stedfortreders ansettelse i virksomheten
 • Bestått kunnskapsprøve for styrer og stedfortreder
 • Overdragelsesavtale (dersom det er en overdragelse av eksisterende virksomhet)

Før du søker om salgsbevilling må du dokumentere at det er ansatt en styrer og stedfortreder som har bestått kunnskapsprøven.

Du søker om salgsbevilling via elektronisk søknadsskjema.

Hvor lang tid tar det før søknaden blir behandlet?

Saksbehandlingstiden for søknader om serveringsbevilling er normalt 2-4 måneder.

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig.
Når søknaden er fullstendig, sendes den til uttalelse til politiet, oppvekst og levekår, samt skatteetaten.

Behandlingstiden kan bli lenger dersom de offentlige etatene har bemerkninger til saken, eller dersom du gjør endringer underveis i saksbehandlingen.

Omsetningsoppgave for alkohol - salgsbevilling

Bruk elektronisk skjema for omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling).

Frist for å sende inn omsetningsoppgaven er 01.03.2024.

Dere må legge ved en bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at omsetningen i 2023 er riktig. Omsetningsoppgaven anses ikke for levert dersom slik bekreftelse ikke er vedlagt.

Det følger av alkoholforskriften kapittel 6 at alle bevillingshavere skal betale et årlig bevillingsgebyr til kommunen.

Størrelsen på bevillingsgebyret

Gebyret beregnes ut ifra hvor mange liter alkoholholdig drikk dere forventer å omsette i 2024, etter følgende satser:

- 0,24 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
- 0,69 kr pr. vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2

Minimumsgebyret er fastsatt til kr. 1 960,-

Kontaktinformasjon

Juridisk avdeling

Besøksadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
bevilling@stavanger.kommune.no