PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger
 4. Serveringsbevilling

Serveringsbevilling

Kort fortalt

 • Et serveringssted er et sted der det foregår servering av mat og/eller drikke, og der forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. 
 • Alle som vil drive serveringssted skal ha serveringsbevilling gitt av kommunen.

Dette må du gjøre før du søker om serveringsbevilling

Du må skaffe alle disse vedleggene før du sender søknaden: 

 • Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av stedet
 • Eierinteresser dokumentert av regnskapsfører/revisor 
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • Bekreftelse fra MVA-manntallet
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Driftskonsept
 • Kopi av meldeskjema til Mattilsynet for oppstart av virksomhet
 • Dokumentasjon fra revisor/regnskapsfører på daglig leders ansettelse i virksomheten
 • Bestått etablererprøve for daglig leder (styrer)
 • Overdragelsesavtale (dersom det er en overdragelse av eksisterende virksomhet)

Etablererprøven

Før du søker om serveringsbevilling må du dokumentere at det er ansatt en styrer som har bestått etablererprøven. Følg lenken til Rogaland brann og redning IKS for prøvedatoer og mer informasjon. 

Slik søker du serveringsbevilling

Du søker om serveringsbevilling via elektronisk skjema.

Hvor lang tid tar det før søknaden blir behandlet?

Saksbehandlingstiden for søknader om serveringsbevilling er normalt to måneder. 

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig.

Når søknaden er fullstendig, sendes den til uttalelse til politiet og skatteetaten.

Behandlingstiden kan bli lenger dersom de offentlige etatene har bemerkninger til saken, eller dersom du gjør endringer underveis i saksbehandlingen.

Kontaktinformasjon

Juridisk avdeling

Besøksadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
bevilling@stavanger.kommune.no