PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

 1. Hjem
 2. Næring og arbeidsliv
 3. Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger
 4. Skjenkebevilling

Skjenkebevilling

Kort fortalt

 • Alle som driver et serveringssted og ønsker å skjenke alkohol må søke om skjenkebevilling. 
 • Skjenkebevilling gis til selskapet som skal drive stedet.

Dette må du gjøre før du søker om skjenkebevilling:

Du må skaffe alle disse vedleggene før du sender søknaden: 

 • Firmaattester for alle selskaper som er involvert i driften av stedet
 • Eierinteresser dokumentert av regnskapsfører/revisor 
 • Skatteattest for søker, eier og andre med vesentlig innflytelse over virksomheten
 • Bekreftelse fra MVA-manntallet
 • Tegning av lokalet inne og ute
 • Driftskonsept
 • Kopi av meldeskjema til Mattilsynet for oppstart av virksomhet
 • Dokumentasjon fra revisor/regnskapsfører på styrer og stedfortreders ansettelse i virksomheten
 • Bestått etablererprøve for daglig leder (styrer)
 • Bestått kunnskapsprøve for styrer 
 • Bestått kunnskapsprøve for stedfortreder for styrer
 • Overdragelsesavtale (dersom det er en overdragelse av eksisterende virksomhet)

Før du søker om skjenkebevilling må du dokumentere at det er ansatt en styrer og stedfortreder som har bestått etablererprøve og kunnskapsprøve (lenke til brannvesenet)

Slik søker du om skjenkebevilling

Du bruker dette elektroniske skjemaet for å søke skjenkebevilling.

Hvor lang tid tar det før søknaden blir behandlet?

Saksbehandlingstiden for søknader om skjenkebevilling er normalt 2-4 måneder. 

Saksbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt søknaden er fullstendig.

Når søknaden er fullstendig, sendes den til uttalelse til politiet, oppvekst og levekår, samt skatteetaten.

Behandlingstiden kan bli lenger dersom de offentlige etatene har bemerkninger til saken, eller dersom du gjør endringer underveis i saksbehandlingen

Omsetningsoppgave for alkohol - skjenkebevilling

Bruk elektronisk skjema til innlevering av omsetningsoppgave for alkohol - skjenkebevilling. 

Frist for innlevering av omsetningsoppgave er 01.03.2024. 

Dere må legge ved en bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor på at omsetningen i 2023 er riktig. Omsetningsoppgaven anses ikke for levert dersom slik bekreftelse ikke er vedlagt.

Det følger av alkoholforskriften kapittel 6 at alle bevillingshavere skal betale et årlig bevillingsgebyr til kommunen.

Størrelsen på bevillingsgebyret

Gebyret beregnes ut ifra hvor mange liter alkoholholdig drikk dere forventer å omsette i 2024, etter følgende satser:

 • 0,57 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 1
  • Gruppe 1: Drikk som inneholder over 2,5 og maks 4,7 prosent alkohol
 • 1,49 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 2
  • Gruppe 2: Drikk som inneholder over 4,7 og maks 22 prosent alkohol
 • 4,92 kroner per vareliter for alkoholholdig drikk i gruppe 3.
  • Gruppe 3: Drikk som inneholder over 22 og maks 60 prosent alkohol

Minimumsgebyret er fastsatt til 6 100 kroner.

Kontaktinformasjon

Juridisk avdeling

Besøksadresse:

Postboks 8001 4068 Stavanger

Telefon:
51 50 70 90
E-post:
bevilling@stavanger.kommune.no