PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Næring og arbeidsliv
  3. Serverings-, salgs- og skjenkebevillinger
  4. Smittevernregler for serveringssteder

Retningslinjer for smittevern for serveringssteder

Risikoen for spredning av covid-19 er særlig høy på utesteder og restauranter. Derfor er det innført et eget smittevernregime for serveringssteder. Her ser du en oversikt over de viktigste smitteverntiltakene, samt råd til praktisk gjennomføring.

Det er serveringsstedets ansvar å: Råd til praktisk gjennomføring:
Legge til rette for at besøkende og personell kan holde minst 1 meters avstand til hverandre. Foruten bordplassering og antall stoler tilgjengelig rundt bordene, er lydnivået viktig å være oppmerksom på slik at folk slipper å være nær hverandre for å snakke sammen.
Sørge for at 1 meters-regelen blir overholdt Sikre god opplæring av ansatte i smittereduserende tiltak, og sørge for at alle ansatte vet at de er ansvarlig for å følge opp servings- og skjenkestedets rutiner og myndighetenes retningslinjer og føringer for smittevern.
Da beruselse kan føre til at enkelte gjester tar smittevernstiltak mindre alvorlig, kan det være grunn til å være ekstra bevisst på gjestenes beruselsesnivå. Det kan også være hensiktsmessig å gi tidlig beskjed dersom enkelte gjester ikke overholder reglene om avstand, for å hindre at oppførselen utvikler seg. Dersom gjester ikke hører på de ansattes anmodning bør gjestene bes om å forlate lokalet.
Sørge for at kravet om 1 meters avstand også overholdes ved bordene. Unntaket er hvis gjestene tilhører samme husstand. Da kan de sitte tettere. Foruten bordplassering og antall stoler tilgjengelig rundt bordene, er lydnivået viktig å være oppmerksom på slik at folk slipper å være nær hverandre for å snakke sammen. Se også punkt over.
Sørge for at 1 meters-regelen også overholdes i en eventuell kø på utsiden. Visuelle merker på gulvet kan minne gjestene på holde avstand. Ved tendenser til trengsel, må det dedikeres en ansatt til å holde orden på køen.
Sørge for at gjester kan ha god håndhygiene. Oppfordre gjester til å vaske hender ved ankomst til serveringsstedet. Hvis dette er praktisk vanskelig å gjennomføre, ha antibac eller lignende hånddesinfeksjon tilgjengelig ved inngang.
Sørge for at bordoverflater rengjøres mellom hver gjestegruppe, og at andre kontaktpunkter rengjøres hyppig. Godt synlig skilt ved inngangen om at gjester må vente med å sette seg til de blir anvist plass. Hvis dette ikke fungerer bør man ha vakt ved inngangen.
Ha rutiner for hvordan man håndterer gjester som ikke følger retningslinjene. Da beruselse kan føre til at enkelte gjester tar smittevernstiltak mindre alvorlig, kan det være grunn til å være ekstra bevisst på gjestenes beruselsesnivå. Det kan også være hensiktsmessig å gi tidlig beskjed dersom enkelte gjester ikke overholder reglene om avstand, for å hindre at oppførselen utvikler seg. Dersom gjester ikke hører på de ansattes anmodning bør gjestene bes om å forlate lokalet.
Vakthold/tilsyn ved kø/røykeområde. Oppfordring om å holde avstand. Nekte gjester som ikke innretter seg kravet om å holde avstand å komme inn i lokalet (hvis en gjest ikke klarer dette utenfor, er det en sannsynlighet for at vedkommende ikke gjør det inne heller).

Listen er utarbeidet på bakgrunn av covid-19 forskriften. Listen er ikke uttømmende. Vi har tatt med det vi anser som de viktigste punktene. Se Bransjenorm for håndtering av smitteverntiltak ved norske serveringssteder for mer informasjon.

Last ned plakater

Hold avstand er du grei (A4). pdf

Hold avstand er du grei (A3). pdf

Vaske hender.pdf

Plakat avstand og hygiene.pdf

Plakat Hold avstand

Plakat som viser avstandsregler og hygieneregler