PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. - Vi restaurerer Stavangers viktigste bygning

- Vi restaurerer Stavangers viktigste bygning

I forbindelse med den pågående restaureringen av Stavanger domkirke er vi nå i gang med gjennomføring av omfattende, innvendig arbeid. På grunn av dette er kirken stengt til 2023 og det er satt opp anleggsbrakker som skal stå i samme periode.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Domkirken pusses opp

Bygghytten, som alt har stått i noen år, vil fremdeles huse verksted og andre fasiliteter for steinhoggere, murere og andre faggrupper fra Arkeologisk Museum-UiS. 

I stengningsperioden vil det være rundt 15 forskjellige entreprenører på byggeplassen samtidig, et stort innrykk av arbeidsfolk som trenger pauserom, garderober og kontorer. Selv om domkirken er et middelalderbygg, må arbeidsforholdene på byggeplassen oppfylle alle moderne krav til arbeidsmiljø og sikkerhet. 

Det er derfor satt opp en rigg med brakker på prosjektets riggområde. Det har, over lengre tid, vært drøftet hvor disse brakkene kan og bør stå. Det er helt avgjørende at de er tett på selve det avstengte riggområde. Områder i parken, Kongsgård’s skolegård og til og med selve Mariakirkeruinen har vært vurdert, men har av ulike grunner vist seg uaktuelle, blant annet på grunn av arkeologi og rotsystemer til vernede trær. Plassen utenfor kirkens hovedportal har vist seg å være det eneste egnete sted.

Domkirken pusses opp

De aktuelle brakkene nye i bylandskapet og står åpenbart i grim kontrast til den vakre katedralfasaden vi er vant til å møte, men de er også helt nødvendige for en forsvarlig gjennomføring av dette prosjektet. I denne perioden vil også bli reist stillaser omkring og over kirkebygget, i forbindelse med arbeid på murene, taket, med mer.

Riggplanen ble politisk behandlet i mai 2020. Les saken. 

Vi restaurerer Stavangers viktigste bygning og byens historiske arnested, et sentralt element i byens forstående jubileum. Vi er derfor opptatt av at arbeidet med Domkirken skal oppleves som et tiltak som flest mulig skal ha et positivt eierskap til. Av den grunn skal heller ikke disse brakkene se ut slik de gjør i dag. De skal males og utstyres med store oppslag med informasjon om prosjektet og det som foregår innenfor gjerdene og murene. 

Vi lover å stelle fint med Domkirken og ber om tålmodighet og forståelse for at vi, i en periode, forstyrrer idyllen i vår vakre by.

Vi ser frem til å demontere riggområdet og åpne kirken igjen i 2023.

Gled dere!

Domkirken pusses opp

Kontaktinformasjon: 

Per M. Schjelderup, 95 23 14 04
Britta Goldberg, 482 61 704