PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. 100 000 kroner til smart kunst

100 000 kroner til smart kunst

KORO, Kunst i offentlig rom, har tildelt Stavanger kommune 100 000 kroner for å jobbe frem en ny praksis for kunsten og kunstnerens rolle i samfunnet. Prosjektet er et samarbeid med KORO, NTNU og Universitetet i Stavanger, og er en viktig del av kommunens satsing på smart kunst.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

- Gjennom dette samarbeidet skal vi iverksette kunsten som kunnskap, sier prosjektleder Helene Ødegaard. Vi ønsker å utvikle en gjensidig forståelse mellom kunstnere og byplanleggere, slik at de kan arbeide frem en felles praksis, en ny måte å gjøre byutvikling på.

Målet med samarbeidsprosjektet er å finne smartere måter å jobbe med byutvikling på, hvor kobling av kunnskaper og utvikling av nye former for samarbeid og praksiser representerer det smarte.

Prosjektleder Helene Ødegaard ser utover Stavanger.
Prosjektleder Helene Ødegaard ser utover Stavanger.
Foto: Helene Ødegaard

Samarbeid med akademia

Samarbeidet består av kommunens smartbyavdeling, KORO, NTNUs Institutt for billedkunst og arkitektur, og Universitetet i Stavangers fakultet for utøvende kunstfag og Institutt for medie- og samfunnsfag. I løpet av prosessen kobles også byplanleggere, kunstnere, kuratorer, forskere og andre faggrupper på. Sammen skal vi etablere et tverrfaglig samarbeid som skal fremme kunsten og kunstnerens rolle i samfunnet. Prosjektet har tre satsingsområder:

  • Kunst i byutvikling og planarbeid
  • Kunstnerøkonomi og bransjeutvikling
  • Estetisk bærekraft

Les mer om de tre satsingsområdene.  

Langsiktig prosjekt

Dette er starten på et flerårig prosjekt der vi skal bygge opp et kompetansenettverk for tverrfaglig læring og kunnskapsutveksling innen de tre satsingsområdene. Midlene fra KORO går til et forprosjekt på ett år, som skal resultere i en agenda for hvordan visjonen kunst som drivkraft i samfunnet, skal realiseres.

- For å få et godt hovedprosjekt må vi jobbe samme. Få innsikt i hverandres kompetanser og ressurser. Vi må mobilisere kunstnere og andre kunstfaglige ressurser for å utvikle et godt samarbeid på tvers av fagområdene, og kartlegge hva som har blitt gjort andre steder. Vi skal bruke forprosjektet til å få en bredere forståelse og grunnlag for å fremme kunsten og kunstnerens rolle i samfunnet, sier Ødegaard.

Kobler sammen kunst og byplanlegging

Vi skal fremme kunst som en sentral drivkraft i samfunnsutviklingen. Det er uttalt i Stavangers kommunedelplan for kunst og kultur 2018 – 2025. Stavanger kommune anerkjenner at byutvikling krever kunst og nytenking - nå skal vi finne verktøy og metoder for å koble sammen de to fagfeltene.

- Kommunen har som mål å utvikle og gjennomføre nye løsninger sammen med innbyggere, næringsliv og andre aktører. Det blir spennende å se hvordan vi kan bruke kunst for å se ting fra andre vinkler, og utvikle nye former for dialog og samhandling. Bruk av kunst kan bidra til at vi når ut til andre målgrupper og får til andre prosesser og løsninger enn det vi klarer med mer tradisjonell medvirkning, sier Eli Sirnes Willumsen i avdeling for Byutvikling. Hun skal lede kommunikasjonsarbeidet når ny arealdel skal utarbeides i kommunen.

Veien videre

Forprosjektet består av en serie arrangementer, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Disse skal fungere som åpne arenaer hvor partene får faglige innspill, bidrar i diskusjoner og formidler arbeidet. 

Kontakt

Helene Ødegaard
Mobil: 450 28 785
E-post: helene.odegaard@​stavanger.kommune.no