PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. 10,7 millioner til Stavangers kulturvirksomheter

10,7 millioner til Stavangers kulturvirksomheter

Kultursjefen i Stavanger kommune har lagt fram sitt forslag til hvordan 10,7 millioner skal fordeles til Stavangers kulturvirksomheter. Se hele listen!

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Kulturvirksomhetene representerer et bredt spekter av Stavangers kulturliv. De er helårsarrangører, festivaler, musikkensembler, kompanier, øvingsfellesskap, felles produksjonslokaler og organisasjoner for nettverk og bransje. Alle disse utgjør en stor og viktig del av kulturbyen Stavanger, og gir innbyggerne et omfattende kulturtilbud året rundt. 

Nytt for 2022 er en felles tilskuddsordning. Den skal gjøre det mulig å i større grad vurdere helheten i det frie feltet. Ved å samle alle virksomhetene i én ordning blir også tydeligere hva som er behovene på tvers av kunstfeltene og de mange ulike virksomhetene. 

Fornøyd kultursjef 

Kultursjef Kristina Ehrenberg-Rasmussen er fornøyd med forslag til årets tildeling.  

Kommunestyret vedtok et økt budsjett for 2022, noe som har gitt oss muligheten til å imøtekomme flere av søknadene. Det er vi svært glade for, sier kultursjefen.  

Virksomhetene søkte om totalt 16,7 millioner. 

– Det er fremdeles et stort sprik i det innmeldte behovet og tilskuddet fra kommunen. Vi vet også at det har vært to utfordrende år med en pandemi, og det har vært krevende for små og store virksomheter å planlegge under den usikkerheten som har vært og er, legger hun til.  

Økt budsjettramme gir muligheter 

Den økte budsjettrammen er et viktig tiltak i arbeidet med å realisere kulturplanens målsettinger. Et viktig mål er at aktører og institusjoner skal ha forutsigbare vilkår som sikrer utvikling, bredde og kvalitet i den kunstneriske og kulturelle produksjonen.  

– Men kulturvirksomhetenes aktivitet betyr også mye for mange innbyggere. Festivaler, arrangører, ensembler og kompanier gir oss mulighet til å delta i, oppleve og skape kunst og kultur som inkluderer og engasjerer, sier Ehrenberg-Rasmussen.  

Hun sier videre at det er prioritert å særlig gi det frie scenekunstfeltet er løft i tråd med det som er vedtatt i kulturplanen.  

– Det er også prioritert å styrke noen av virksomhetene som både skal drifte en arena og har en omfattende programmering. Så er det også en del dyktige, men små kulturvirksomheter som historisk har fått lavere tilsagn. De tilfører kulturtilbudet en viktig bredde og har små økonomiske marginer, sier hun.  

Politisk behandling  

Fordelingen blir endelig bestemt av kulturpolitikerne i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog den 2. februar 

Her kan du se kultursjefens forslag til tildelinger: 

Søker 

Kommunedirektørens forslag 

Musikk 

 

About Last Night Festival Stavanger 

kr 60 000,00 

Bigtimes AS 

kr 0,00 

Cementen AS 

kr 50 000,00 

Checkpoint Club AS 

kr 100 000,00 

Concord Stavanger 

kr 110 000,00 

Domkirken Musikk AS 

kr 300 000,00 

Folken 

kr 350 000,00 

Gorrlaus 

kr 100 000,00 

Insimul 

kr 120 000,00 

Kitchen Orchestra 

kr 150 000,00 

Klang Av Oldtid  

kr 0,00 

Kulturbruk 44/4  

kr 65 000,00 

Mablis/Bike Invest AS 

kr 400 000,00 

Maijazz 

kr 850 000,00 

Martinique As 

kr 30 000,00 

Musikkfest Stavanger 

kr 200 000,00 

Musikkstuen Påfyll 

kr 100 000,00 

Norsk orgelfestival 

kr 150 000,00 

Ny Musikk Stavanger 

kr 180 000,00 

Palko & Co 

kr 0,00 

Siddis Brass 

kr 150 000,00 

Solborg Folkehøgskole 

kr 0,00 

Song Circus 

kr 130 000,00 

St. Johannes menighet 

kr 60 000,00 

Stavanger Barokk 

kr 90 000,00 

Stavanger Bluesclub 

kr 140 000,00 

Stavanger Brass Band 

kr 250 000,00 

Stavanger Jazzforum 

kr 530 000,00 

Stavanger Kammermusikkfestival 

kr 785 000,00 

Stavanger Kirkelige Fellesråd 

kr 200 000,00 

Stavanger Kunst og Musikkfestival/NYCMF 

kr 120 000,00 

Stavanger Rockeri 

kr 170 000,00 

Stavanger Vise Og Lyrikk Klubb 

kr 65 000,00 

Utopia As 

kr 500 000,00 

Valen Vokalensemble 

kr 60 000,00 

Scenekunst 

 

DansiS og Proda 

kr 400 000,00 

Dybwikdans  

kr 250 000,00 

Elefantteateret As 

kr 200 000,00 

Findlay//Sandsmark 

kr 250 000,00 

Gosenrevyen Fritid 

kr 200 000,00 

Kvammen & Sægrov Produksjoner AS 

kr 0,00 

Moco 

kr 100 000,00 

Rimi/Imir SceneKunst  

kr 600 000,00 

Stand Up Rogaland 

kr 50 000,00 

Stavanger Scenedrift AS 

kr 0,00 

Volya Teater 

kr 150 000,00 

Litteratur 

 

Bokhuset 

kr 150 000,00 

Kåkånomics 

kr 700 000,00 

Tekstallianse  

kr 150 000,00 

Visuell kunst 

 

Contemporary Art Stavanger 

kr 250 000,00 

Expo Events AS 

kr 0,00 

Salongen Visningsrom & Atelierfellesskap 

kr 80 000,00 

Tverrestetisk 

 

KRA - Kunst Rom Arbeid 

kr 120 000,00 

Munkehagen 

kr 80 000,00 

Skambra damer 

kr 60 000,00 

Skeivå Rogaland Pride 

kr 80 000,00 

UGÅ 2022 

kr 100 000,00 

Film 

 

Chezville AS 

kr 85 000,00 

Kulturarv 

 

Stavanger Veteranbåthavn 

kr 80 000,00 

 

 

 

 

 

kr 10 700 000,00 

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

Kristina Ehrenberg-Rasmussen

kultursjef

Mobil:
926 32 538
E-post:
kristina.ehrenberg-rasmussen@stavanger.kommune.no