PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. 19 gater får nye navn

19 gater får nye navn

Kommunesammenslåingen fører til endring av 19 gatenavn i Stavanger, Finnøy og Rennesøy. Det gjøres for at utrykningskjøretøy, taxier, varelevering og andre som kjører etter GPS skal finne riktig adresse.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Vågedalsvegen er eksempel på et veinavn som både finnes i Rennesøy og Finnøy.

En prosjektgruppe med fagfolk fra de tre kommunene har gjennomgått alle gatenavn, og funnet 19 gater som må endre navn. Det er ingen navn som er like i alle tre kommunene. Mellom Stavanger og Rennesøy er det fem like og åtte nesten like navn. Mellom Rennesøy og Finnøy er det ett likt og ett nesten likt navn, og mellom Stavanger og Finnøy er det tre nesten like navn.

– Gamle stedsnavn beholdes

– Prosjektrådmann Per Kristian Vareide har forståelse for at mange av de som berøres har et forhold til gatenavnet sitt.

– I arbeidet har vi lagt vekt på lokale stedsnavn og hva som er logiske navn i områdene det er snakk om. I tillegg mener vi at gate- og veinavn som er knyttet til gamle stedsnavn bør beholdes. På den måten håper vi å skape forståelse for de valgene som gjøres. Vi har for eksempel Fjøløyveien både i Rennesøy og Stavanger. Men i Rennesøy går veien til øya Fjøløy. Da er det mest naturlig at denne beholder navnet, forklarer Vareide.

Inndelt i kategorier

Et av prinsippene for adressering og gatenavn er at navn basert på samme stedsnavn eller samme kategori, som for eksempel tresorter og blomster, ligger i nærheten av hverandre. På den måten er det enklere for folk å tenke seg til hvor i kommunen adressen befinner seg. Prosjektgruppen har likevel vurdert det slik at selv om det er uheldig at gatenavn i samme kategori finnes på ulike steder i samme kommune, er navnene forskjellige nok til at folk finner fram. De har derfor valgt å kun endre de navnene som er helt like eller så like at de lett kan forveksles.

Lovpålagte endringer

Matrikkelloven krever at gatenavn i samme kommune er unike. Det er kommunens oppgave som adressemyndighet til å påse at gatenavnene er unike og ikke kan forveksles.

Arbeidsutvalget til Fellesnemnda for Nye Stavanger behandler saken 9. april, før fellesnemnda tar stilling til hvilke kommuner som må endre hvilke navn på møtet 16. april. Deretter starter kommuneadministrasjonene arbeidet med å informere berørte, og samle inn forslag til nye gatenavn.

Si din mening

Innsamling av navn og høring av disse vil bli annonsert slik at alle som vil kan komme med innspill. Forslag til nye navn vil bli presentert for fellesnemnda i høst. Etter at fellesnemnda har vedtatt nye gatenavn, vil de som er berørte blir omadressert til nye gatenavn og eventuelt nye husnummer hvis det er nødvendig. Målet er at nye adresser er på plass i god tid før kommunesammenslåingen slik at endringene får litt tid til å gå seg til.