PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Aldri har Stavanger bygget for mer

Aldri har Stavanger bygget for mer

Kommunedirektør Per Kristian Vareide legger frem et historisk høyt investeringsnivå i Handlings- og økonomiplan 2024-2027.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Portrett Per Kristian Vareide

I Kvernevik skal det bygges skole og idrettsanlegg for nesten 1 milliard kroner, og på Ullandhaug er det foreslått ny legevakt til 756 millioner kroner. Til sammen skal kommunen investere for 8,3 milliarder kroner de neste fire årene.

En stadig økende eldre befolkning, samtidig som vi blir færre i arbeidsfør alder; en klima- og miljøkrise på trappene; flere og flere som havner i utenforskap; og en tid preget av stigende renter, økte priser og flere flyktninger. Dette er bakteppet i Handlings- og økonomiplan 2024 – 2027.

Les hele handlings- og økonomiplanen her

Dyrere investeringer

 – Det er viktige investeringer vi foreslår, men det samlede investeringsnivået er svært høyt. Spesielt når vi vet at vi vil få flere eldre fremover og må investere enda mer i omsorgsbygg i årene som kommer. Høyere rente og prisvekst gjør at dette koster, sier kommunedirektør Per Kristian Vareide

Høyere gjeld legger press på driften

Gjeldsgraden vil øke som en følge av det høye investeringsnivået, og Stavanger vil måtte betale mer i renter og avdrag. For å få råd til dette, foreslås det å omstille for 32 millioner kroner allerede fra 2024, og opp mot 339 millioner kroner i 2027.

Vanskelige prioriteringer

Driftsbudsjettet økes med 58 millioner kroner, for å kompensere for den høye prisveksten, og 64 millioner kroner for å følge opp lokalpolitiske vedtak. Endringer i lover og forskrifter fører til økte utgifter på 106 millioner kroner.

Veien videre

Kommunedirektøren har i dag lagt frem sitt forslag til budsjett. Fremover vil politikerne få mulighet til å stille spørsmål som kommunedirektøren vil svare på fortløpende. Stavanger formannskap behandler planen 30. november. Handlings- og økonomiplan 2024-2027 blir endelig vedtatt i bystyret 18. desember.

 

Per Kristian Vareide

kommunedirektør

Mobil:
930 12 291
E-post:
per.kristian.vareide@stavanger.kommune.no

Kjartan Møller

direktør for økonomi og organisasjon

Mobil:
900 80 756
E-post:
kjartan.moller@stavanger.kommune.no