PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Barnehager avvikles i Stavanger fra høsten 2018

Barnehager avvikles i Stavanger fra høsten 2018

Kommunalstyret for oppvekst vedtok i møte 1. november å avvikle en barnehage og tre barnehagebygg i Stavanger kommune fra høsten 2018.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

På grunn av nedgang i barnetallene vedtok kommunalstyret å avvikle Kvitodden barnehage, avdeling Ulsberget i Bamsefaret barnehage, avdeling Soria Moria i Mariamarka barnehage og avdeling Veden i Triade barnehage.

Sikre kompetanse og relasjoner

I vedtaket heter det også at driften av avdeling Djupamyrå i Bamsefaret barnehage skal opprettholdes. Videre drift av Djupamyrå og Ulsberget skal ses under ett, for å sikre at solid kompetanse og relasjoner mellom barn og ansatte i begge bygg videreføres.

Ingen barn står uten barnehageplass

Barnehagesjef Monica Buvig Stenseth presiserer at ingen barn skal stå uten barnehageplass som følge av vedtaket.
- Barn i barnehager som avvikles får prioritet og blir tildelt plass før hovedopptaket starter. Foreldre kan komme med ønsker om hvilken barnehage barnet skal bytte til. Styrer vil ha tett dialog med foreldrene og samarbeide med opptakskontoret om å finne gode løsninger, sier Buvig Stenseth. Berørte foreldre vil få nærmere informasjon om kriterier og tidsramme for den videre prosessen.

Ivaretar overtallige ansatte

I de barnehagene der ansatte blir overtallige vil Stavanger kommune håndtere dette i tråd med retningslinjer for overtallighet.
- Kommunen har gode rutiner for å følge opp ansatte som ufrivillig må skifte arbeidssted. Målet er at alle overtallige tilbys ny jobb innen barnehageområdet før oppstart av nytt barnehageår 2018, sier barnehagesjef Monica Buvig Stenseth.