PC: Hald Ctrl-tasten nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.
Mac: Hald Cmd-tasten (Command) nede og trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Talende web har to lesemoduser:

Pek og lytt

Når ikonet med fingeren på er markert, leser Talende Web opp teksten du peker på, samtidig som du får en visuell tilbakemelding.

Marker og lytt

Markere teksten og deretter klikk på play-knappen for å få den opplest

  1. Hjem
  2. Nyheter
  3. Bedt om å bosette 750 flyktninger

Bedt om å bosette 750 flyktninger

Stavanger kommune er bedt om å bosette 750 flyktninger, inkludert 10 enslige mindreårige, i løpet av 2022. Det er langt flere enn først antatt.

Denne nyheitssaka er meir enn ein månad gammal. Innhaldet kan derfor vera forelda eller ikkje oppdatert.

Gå til stavanger.kommune.no/nyheter for siste nytt.

Det er Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) som ber kommunene bosette flyktninger.

– Vi legger nå planer for å bygge opp tjenesteapparatet vårt for å kunne ta imot flere flyktninger fra Ukraina framover. Dette dreier seg både om boliger, helsetjenester, introduksjonsprogram, barnehageplasser og skoletilbud, sier direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse.

Økt behov
Stavanger har tidligere meldt til IMDi at kommunen har kapasitet til å bosette inntil 260 flyktninger i 2022. Det er et betydelig oppskalert antall bosettingsplasser IMDI nå ber kommunene om. Dette skyldes oppdaterte anslag og siste prognoser over hvor mange flyktninger som er forventet å komme til Norge fra Ukraina.

I alt forventes det å komme 35 000 flyktninger fra Ukraina og andre land til Norge i løpet av 2022. Det er særlig kvinner, barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina.

Stor vilje til å bosette
Anmodningen fra IMDi skal behandles av formannskapet så snart som mulig. IMDi oppfordrer hver enkelt kommune til å fatte vedtak i tråd med antallet flyktninger de blir anmodet om, og at bosettingsplassene gjøres raskt tilgjengelig.

– Situasjonen er krevende, men kommunene spiller en nøkkelrolle i håndtering av det store antallet flyktninger som forventes å komme fra Ukraina. Vi skal sørge for at flyktningene som kommer til Stavanger får et sted å bo og følger tilpasset introduksjonsprogram. Det er et mål at de kommer skal slippe å sette livene sine lenge på vent, og vil kunne komme raskt ut i arbeid eller utdanning, sier ordfører Kari Nessa Nordtun.

Oversikt over fordelingen av flyktninger i kommunene

Mediekontakt: